Maximumprijzen 1 april 2017

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

ORANJESTAD – Directie Economische Zaken maakt de maximumprijzen voor de komende periode bekend.  

Ingaande 1 april 2017 zijn de volgende prijzen vastgesteld voor diverse producten. De vastgestelde maximale verkoopprijzen zijn inclusief de BBO en de BAZV. Bij de kassa van de levensmiddelenzaak kan de BBO en de BAZV niet wederom berekend worden op de gereguleerde producten.

Mocht u klachten hebben dan kunt u bellen via tel: 582-1181 toestel 251.

Meer informatie vindt u in bijgaande lijst