Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Verkeer, vervoer en communicatie

Vrijwel alle downloadable informatie op deze website wordt aangeboden in het zogenaamde PDF format. Dat betekent dat u de Adobe Acrobat Reader van Adobe® nodig heeft op uw computer om deze informatie te kunnen lezen en te printen. Indien u nog niet over een Acrobat Reader beschikt kunt u deze gratis downloaden door op het volgende icoon te klikken: 


Trefwoord:

 

Verkeer, vervoer en telecommunicatie


AB./Pos. No.  1. Weggebruik 
0901AB97.018.pdf 

Landsverordening wegverkeer*
Inwtr.: 2000 11

Wijziging: 1997 34

Uitvoering: 
0901AB99.039.pdf Landsbesluit verkeersregels (uitv. art. 8)
Inwtr.: 2000 11
Wijziging: 2000 11; 2003 4

Uitvoering:
0901AB00.010.pdf Regeling verkeersaanwijzingen en -borden (uitv. art. 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid)
Inwtr.: 2000 11 

0901AB99.033.pdf Landsbesluit voorschriften voertuigen (uitv. art. 9)
Inwtr.: 2000 11
Wijziging: 2000 11 

0901AB99.061.pdf Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (uitv. artt. 10, vierde lid, 16, derde lid en 17)
Inwtr.: 2000 11
Wijziging: 2000 11; 2004 47; 2010 17;  2011 no. 41

Uitvoering:
0901AB04.045.pdf MR. t.u.v. art. 2
Wijziging: 2004 58 

0901AB00.022.pdf Regeling kentekens motorvoertuigen (uitv. art. 17, eerste lid) 

0901AB98.070.pdf Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 20, derde lid)

0901AB00.009.pdf Regeling onderzoek alcoholgehalte (uitv. artt. 26, tweede lid, en artikel 28, derde lid en vierde lid)*
Inwtr.: 2000 11

Wijziging: 2004 64; 2005 1 

0901AB99.052.pdf Landsbesluit onderzoek alcoholgehalte (uitv. art. 27, vijfde lid)
Inwtr.: 2000 11
Wijziging: 2000 11; 2005 12

Uitvoering:
2000 9 Regeling onderzoek alcoholgehalte (uitv. artt. 2, 3, eerste lid, 13, eerste en tweede lid, 14, eerste lid, en 15)**
Inwtr.: 2000 11
Wijziging: 2004 64; 2005 1 

Doet de volgende landsverordeningen vervallen: Verordening houdende enige regelingen van burgerrechtelijke aard bij botsing, aan- of overrijding met motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (PB. 1932 46) (Pos. 325); Wegenverkeersverordening (AB 1957 1) (Pos. 326) (daardoor zijn ook vervallen: Landsbesluit aanwijzing bebouwde kommen Aruba (AB. 1957 28) (Pos. 327), Landsbesluit maximumsnelheid rijwielen met hulpmotor (AB. 1995 GT 22) (Pos. 328), MR. t.u.v. art. 61, eerste lid, onderdelen o en p (AB. 1988 53), Landsbesluit gehandicaptenparkeerkaarten (AB. 1988 118), Lham. t.u.v. art. 123a, veertiende lid (AB. 1992 69 0901AB92.069.pdf).
** Deze regeling is tevens ter uitvoering van het Landsbesluit onderzoek alcoholgehalte (AB 1999 52) 
*** Deze regeling is tevens ter uitvoering van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 18) 


AB./Pos. No. 2. Openbaar wegvervoer 
0902GT95.023.pdf 

Landsverordening personenvervoer (Pos. 329)

Wijziging: 1997 33, 34; 2003 50*

Uitvoering: 
0902GT96.052.pdf Landsbesluit commissie personenvervoer (uitv. art. 4, vijfde lid) (Pos. 330) 

0902GT97.004.pdf Landsbesluit personenvervoer (uitv. artt. 5, tweede lid, 23, 24, 25, tweede lid, 27, eerste lid en 30, derde lid) (Pos. 331)

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 34b, vierde lid) 

Artikel I, onderdelen A en B treden in werking m.i.v. 5 juli 2004 


AB./Pos. No.3. Gebruik van openbare wateren* 
Pos. 655 

Lham. t.u.v. de artt. 8 en 9 van het K.B. van 1 maart 1937, houdende vaststelling van nieuwe regelen ten aanzien van de toelating van oorlogsschepen van vreemde mogendheden met de in rust aan boord zich bevindende luchtvaartuigen binnen het rechtsgebied van Aruba (PB. 1937 90) 

0903GT01.017.pdf Vaartuigenverordening (Pos. 338)

Uitvoering: 
0903GT89.099.pdf Lham. t.u.v. art. 5 (Pos. 339)

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 15a, vierde lid)

2000 94 Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 17, tweede lid) 
 
0903AB87.123.pdf  

Landsverordening openbare wateren en stranden
Wijziging: 1997 34

Uitvoering: 
0903AB87.124.pdf Landsbesluit openbare wateren en stranden (m.v. 1987 124a)
Inwtr.: 1988 69 (art. 27), 85 (artt. 3-13, 18-23); 1990 4 (art. 14)
Wijziging: 1989 62; 1995 24 (inwtr. 1997 33)

Uitvoering:** 
0903AB88.084.pdf Regeling onderzoek vaarbewijzen (uitv. artt. 5, vierde lid, 6, vierde lid en 9, vierde lid)

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 2a, vierde lid)

0903AB88.113.pdf Regeling commissie vaarbewijzen (uitv. art. 8) 

0903AB89.066.pdf Regeling zwem- en vaarzones (uitv. art. 14, eerste lid)
Wijziging: 1994 12; 1998 77; 2001 97 

0903AB94.012.pdf Regeling zwem- en vaarzones Sint Nicolaasbaai en Klein Lagoen (uitv. art. 14, tweede en vierde lid)

0903AB95.036.pdf * Regeling vaarzone Sonesta Eiland

1989 18 Regeling watersportwedstrijden (uitv. art. 17, tweede lid)

0903AB88.112.pdf Regeling vergunningen passagiersvervoer en beschikbaarstelling vaartuigen (uitv. art. 21)
Wijziging: 1993 8 

Zie ook IX.4 en IX.6 
** Zie IV.18 (retributie- en legesbesluit) 
*** Treedt in werking met ingang van een bij ministeriële beschikking te bepalen tijdstip 


AB./Pos. No.4. Scheepvaart in het algemeen* 
0904AB92.113.pdf  

Zeeaanvaringsverordening 

0904GT99.018.pdf 

Landsverordening t.u.v. de artt. 30, vierde lid en 32, derde lid, van de Schepenwet (Pos. 333)

Wijziging: 1997 34  

0904GT95.004.pdf 

Landsverordening tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor ambtenaren van de Scheepvaartinspectie (Pos. 334)

Wijziging: 1997 34  

0904GT95.005.pdf 

Landsverordening tot vaststelling van enige regelen voor de Commissie van Onderzoek, bedoeld in art. 26b van de Schepenwet (Pos. 335)

0904GT94.010.pdf Landsverordening tot aanwijzing van onder de Schepenwet vallende schepen, tot vaststelling van enige regelingen, in aanvulling van het Schepenbesluit (Pos. 336)
Wijziging: 1997 34

Uitvoering:
2000 94 Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 10, tweede lid) 
 
0904GT95.006.pdf 

Landsverordening veiligheidsvoorschriften voor kleine schepen (Pos. 344)

Wijziging: 1997 34

Uitvoering:
0904GT90.052.pdf Landsbesluit veiligheidsvoorschriften kleine schepen (uitv. art. 4) (Pos. 345)

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 4a, vierde lid) 

 *Zie ook XV.3 en VII.5 


AB./Pos. No. 5. Meting van schepen 
0905AB91.002.pdf 

Landsverordening internationale meetbrieven*

Wijziging: 1997 34

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 17, vierde lid) 

*Doet Pos. 341 (PB. 1968 83) vervallen m.i.v. 18 juli 1994; de uitvoeringsregelingen van Pos. 341, namelijk AB. 1989 GT 101 (Pos. 342) en Pos. 343 (PB. 1968 98) zijn komen te vervallen met ingang van dezelfde datum door het vervallen van de basisregeling


AB./Pos. No. 6. Haven- en loodswezen* 
0906GT90.028.pdf  

Landsverordening Aruba Ports Authority (Pos. 332) 

0906GT93.018.pdf 

Havenverordening (Pos. 340)

Wijziging: 1996 61; 1997 34

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 34a, vierde lid) 

*zie ook IX.3


AB./Pos. No.  7. Luchtvaart 
0907AB96.082.pdf 

Landsverordening verzelfstandiging luchthaven* 

Pos. 346 

Landsbesluit toelating vreemde militaire luchtvaartuigen (PB. 1935 124)

0907GT89.058.pdf 

Luchtvaartverordening (Pos. 347)

Wijziging: 1992 112; 1996 51; 1996 82; 1997 34

Uitvoering:** 
0907GT91.036.pdf Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (uitv. art. 6) (Pos. 349)
Wijziging: 1993 47; 1997 9, 10 

0907AB95.073.pdf Regeling brevettering en vluchtuitvoering (uitv. artt. 8, 10 en 20)
Wijziging: 2000 85 

0907GT96.028.pdf Regeling vrijstelling luchtvaartexamens (uitv. art. 10) (Pos.353)

1993 GT 17 Landsbesluit luchtvaartexamens (uitv. art. 10) (Pos. 351)

2000 58 MR. t.u.v. artt. 10 en 20 

0907AB00.085.pdf Regeling vluchtuitvoering (uitv. art. 10)

2000 86 Regeling luchtvervoer (uitv. artt. 10, 14 en 20)

2000 93 Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (uitv. artt. 10 en 20) 

0907AB95.066.pdf Regeling luchtvaartsancties (uitv. art. 10) 

0907GT90.072.pdf Regeling minimumvlieghoogtes (uitv. artt. 10 en 20) (Pos. 352) 

0907AB95.071.pdf Regeling luchtwaardigheid (uitv. artt. 10 en 20)

0907GT90.073.pdf MR. t.u.v. art. 12, tweede en derde lid (Pos. 354) 

0907GT91.029.pdf Uitwerpregeling luchtvaartuigen (uitv. art. 19) (Pos. 355) 

0907GT93.048.pdf Luchtverkeersbesluit (uitv. art. 20) (Pos. 356) 

0907AB95.072.pdf Luchtvaartongevallenregeling (uitv. art. 20)
Wijziging: 1998 5, 31

Pos. 357 Lham. houdende aanwijzing ambtenaren bedoeld in art. 21, derde lid (PB. 1961 32)

Pos. 358 Lham. t.u.v. art. 21, vierde lid (PB. 1948 151)

Uitvoering:
Pos. 360 Lham. t.u.v. art. 7 (AB. 1984 18)

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 21, vierde lid)

2000 94 Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 23a, tweede lid) 

0907GT93.016.pdf 

Landsverordening luchtvervoer (Pos. 361) 

0907GT92.012.pdf 

Landsverordening teboekgestelde luchtvaartuigen (Pos. 362)

Uitvoering: 
0907GT91.041.pdf Landsbesluit teboekgestelde luchtvaartuigen (Pos. 363)

Uitvoering: 
0907GT92.014.pdf Instructie teboekstelling luchtvaartuigen (uitv. artt. 6, 7 en 8) (Pos. 364) 

Doet het Landsbesluit landings- en parkeergelden (AB 1991 GT 12 0907GT91.012.pdf) (Pos. 359) alsmede de Vergunningsverordening levering brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen (AB 1991 GT 42 0907GT91.042.pdf) (Pos. 365) vervallen
** Het luchtvaartbesluit (AB. 1989 GT 59 0907GT89.059.pdf) (Pos. 348) is bij Lham. van 29 september 1995 (AB. 1995 70) ingetrokken; dit Lham. is in werking getreden bij de ministeriële regeling van 2 oktober 1995 nr. 4 (AB. 1995 71) 


AB./Pos. No. 8. Postrecht 
0908GT91.076.pdfPostverordening (Pos. 366)
Wijziging: 1997 34; 2005 43 (inwtr. 2005 58)

Uitvoering: 
0908GT91.077.pdf Postbesluit (Pos. 367)
Wijziging: 1999 30; 2002 116; 2004 49; 2005 43 (inwtr. 2005 58) 

0908GT91.078.pdf Internationaal postbesluit (uitv. art. 7, tweede lid) (Pos. 368)
Wijziging: 1999 13; 2002 117; 2004 50; 2005 43 (inwtr. 2005 58) 
 
2005 43 

Landsverordening verzelfstandiging postwezen (inwtr. 2005 58) 

Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip 
** Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip 
*** Treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip 
**** Treedt grotendeels in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip 


AB./Pos. No. 9. Uitgifte zegels* 
  

Voor bijzondere zegels zie de jaarklappers;
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1986 (I) (AB. 1989 40 0909AB89.040.pdf) is bij Lb. van 6 januari 2000 (AB. 2000 7) m.i.v. 23 januari 2000 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegel 1986 (II) (AB 1989 41 0909AB89.041.pdf) is bij Lb. van 6 januari 2000 (AB. 2000 7) m.i.v. 5 juni 2000 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1987 (III) (AB 1987 38 0909AB87.038.pdf) is bij Lb. van 12 november 2001 (AB 2001 136) m.i.v. 31 januari 2001 buiten omloop gesteld
het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1987 (IV) (AB 1987 78 0909AB87.078.pdf) is bij Lb. van 12 november 2001 (AB 2001 136) m.i.v. 6 augustus 2001 buiten omloop gesteld  


AB./Pos. No. 10. Telegraaf, telefoon en telex 
0910GT96.002.pdf 

Telegraaf- en telefoonverordening (Pos. 370) (m.v. 1996 GT 2a)

Wijziging: 1997 33; 2002 60

Uitvoering:* 
0910GT03.083.pdf Landsbesluit telecommunicatierechten (uitv. art. 2a)**

0910GT02.012.pdf Landsbesluit radiotelefonie pleziervaartuigen (uitv. art. 4) (Pos. 379)
Wijziging: 2002 60

1987 GT 11 Radioamateurbesluit (uitv. art. 4) (Pos. 380)
Wijziging: 2003 83

Uitvoering:
0910GT89.066.pdf Regeling zendvoorwaarden radio-amateurs (uitv. art. 5, eerste lid) (Pos. 381)
Wijziging: 2002 60 

0910GT89.061.pdf Regeling examen radioamateurs (uitv. art. 6, derde lid) (Pos. 382)  

0910AB02.125.pdf 

Landsverordening aanvang werkzaamheden SETAR N.V.***
Inwtr. 2003 5
Wijziging: 2004 66****  

2002 113 

MR. tot intrekking van de als ministeriële beschikking van de Nederlandse Antillen overgenomen ministeriële regeling houdende richtlijnen voor de kredietverlening door de Landsradio- en telegraafdienst***** 

Zie ook IX.11 
** Het Landsbesluit kosten concessies mobiele telefoonnetwerken (uitv. art. 2a) (AB. 2002 70 0910AB02.070.pdf) is hierbij ingetrokken 
*** De navolgende regelingen zijn hierbij ingetrokken:
Landsverordening Telecommunicatiebedrijf Aruba (AB. 1992 GT 1 0910GT92.001.pdf), dientengevolge zijn ook de volgende uitvoeringsregelingen komen te vervallen: Landsbesluit voorwaarden cellulair verkeer (uitv. art. 9) (AB. 1994 13 0910AB94.013.pdf), Regeling toelating cellulair randaparatuur (uitv. art. 4, eerste lid, van AB. 1994 13) (AB. 1994 14 0910AB94.014.pdf), Landsbesluit voorwaarden Internetverkeer (uitv. art. 9) (AB. 1997 12 0910AB97.012.pdf), Landsbesluit internationale telefoontarieven 1998 (AB. 1999 7 0910AB99.007.pdf) (waarbij AB. 1996 GT 29 (Pos. 374) 0910GT96.029.pdf is ingetrokken), Landsbesluit algemene voorwaarden telexnet (AB. 2002 GT 10) (Pos. 375), Landsbesluit telextarieven (uitv. art. 8 van Pos. 375) (Pos. 376), Landsbesluit telextarieven (uitv. art. 8) (AB. 2000 81);
Machtigingsregeling directeur Telecommunicatiebedrijf Aruba (PB. 1940 95) (Pos. 373)
Instructie personeel Telecommunicatiebedrijf Aruba (PB. 1913 31) (Pos. 369)
Landsverordening algemene voorwaarden telefoonaansluiting (AB. 2002 GT 11 0910GT02.011.pdf) (Pos. 377)
Telefoontarievenverordening (uitv. art. 7 van AB 1959 20) (Pos. 378) 
**** Werkt terug tot en met 1 augustus 2003 
***** Werkt terug tot en met 1 januari 1986 


AB./Pos. No.  11. Omroep 
0911GT91.043.pdfLandsbesluit voorwaarden radio-omroepbedrijven (Pos. 371)

Uitvoering: 
0911GT91.037.pdf Regeling voorschriften radio-uitzendingen politieke partijen (uitv. art. 4) (Pos. 372) 
 
0911GT88.068.pdf 

Televisieverordening (Pos. 383)

Wijziging: 1997 33, 34

Uitvoering: 
0911GT90.068.pdf Landsbesluit voorschriften televisieinrichtingen (uitv. art. 3) (Pos. 384) 

0911GT93.046.pdf Landsbesluit reclamevoorwaarden sterke dranken (uitv. art. 5, eerste lid, onderdeel f) (Pos. 385) 

0911GT94.007.pdf Landsbesluit voorschriften televisieuitzendingen politieke partijen (uitv. art. 4, tweede lid) (Pos. 386)

1998 70 Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 14a, vierde lid)  

Uitvoering van artikel 2 van de Telegraaf- en Telefoonverordening 

Terug naar boven