Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Brandbestrijding


Historie | Preventie | Brandbestrijding | Bij brand

Historie

De geschiedenis van de Arubaanse Brandweer gaat terug naar de koloniale tijd.
Het publicatieblad van 1887 Nr. 20, is het eerste document waarin werd vastgelegd wat te doen bij brand. Zo was in dit document het afschieten van twee kanonschoten en het hijsen van een rode vlag als brandalarm voorgeschreven. In geval van brand werden de inwoners verzocht om een emmer met water klaar te zetten. In 1904 werd het afvuren van de twee kanonschoten door de Engelsen vervangen door hoornblazers van het Engelse Garnizoen. In 1930 werd een decreet afgekondigd waarin de luitenant gouverneur benoemd werd tot bevelvoerder van de brandweerbrigade.
In 1954 werd de brandweerbrigade opgenomen bij de politie. Er werden brandweerkazernes gebouwd in diverse woonwijken voor het politiepersoneel met als doel om als brandweerlui te functioneren. Het brandalarm werd gegeven door middel van een sirene die bij de kazernes werden geïnstalleerd. Een aantal monteurs werd aangewezen om het onderhoud van de voertuigen te verzorgen. Een aantal voertuigen werd in een garage bij de luchthaven gestationeerd die dan in geval van nood konden uitrukken. In 1961 werd bij wet geregeld dat het brandweerkorps uit beroepsbrandweermannen moest bestaan. Pas in 1971 kwam er een scheiding tussen politie en brandweer.

In 1972 heeft de Nederlandse overheid een studie en onderzoek laten verrichten met als doel om Aruba zo brandveilig mogelijk te maken. Hierna vond er een reorganisatie plaats. De huidige Arubaanse Brandweer beschermt met trots meer dan 100.000 burgers die op een oppervlakte van 193 km2 wonen plus ongeveer 10.000 toeristen die Aruba per dag bezoeken. De Arubaanse brandweer is een overheidsdienst met beroepspersoneel en kan in noodgevallen rekenen op een aantal vrijwilligers. Het hoofd van de Brandweer is tevens, in geval van nood of crisissituaties, aangewezen als bevelvoerder van alle hulpdiensten. Het hoofd is dus verantwoordelijk voor de algemene bevelvoering en coördinatie. De Brandweer beschikt thans over onder anderen elf brandweerwagens, twee tankwagens, een hoogwerker, twee reddingseenheden, drie pompen en een ambulance.

De brandweer van Aruba is verdeeld over drie stations. Deze zijn:

 • Het hoofdkwartier (Tango), Tanki Flip 13;
 • bij de Reina Beatrix International Airport (Oscar);
 • Marktstraat z/n, San Nicolas (Sierra).

Terug naar boven

Preventie

Door middel van voorlichting, lezingen, demonstraties en open dagen wordt het publiek bewust gemaakt over brandgevaar. Tevens worden er tips gegeven hoe een brand te voorkomen. Zo kunt u lezen hoe brand te voorkomen in de keuken, slaapkamer, woonkamer, garage en washok. Ook worden tips en adviezen ten aanzien van (kerst)versieringen, het afsteken van vuurwerk en vlees braden op de barbecue gegeven.

Algemeen | Keuken | Slaapkamer | Woonkamer | Garage | Kerst en Oud & Nieuw| Barbecue | Elektrische apparaten | Lucifers en aansteker

Algemeen

Neem de volgende tips ten harte ter voorkoming van brand.

 1. Voordat u het huis verlaat, twee keer nagaan dat:
  • Het fornuis, kookplaat uitgezet is;
  • er geen brandende kaarsen zijn;
  • het strijkijzer is uitgezet;
  • televisie is uitgezet;
 2. Kaars of fornuis/kookplaat niet te dicht bij gordijnen plaatsen;
 3. Geen pannenlappen en keukendoeken op het fornuis achterlaten;
 4. Filter van de zuigkap boven het fornuis of kookplaat minstens 1x per week schoonmaken;
 5. Geen spuitbussen dicht bij het fornuis, kookplaat, kaarsen of andere warmte afgevende apparaten plaatsen;
 6. Geen kinderen in de buurt van het fornuis, kookplaat of barbecue laten spelen;
 7. Geen kaarsen te dicht bij een houten wand of ander brandbaar materiaal plaatsen. Bij het plaatsen van een brandende kaars zorg ervoor dat er minstens 1 meter boven de kaars niets is dat brand kan vatten. Let vooral op het plaatsen van een brandende kaars in een wandmeubel;
 8. Zorg voor een schoon fornuis of kookplaat, aangekoekt vet kan gaan branden;
 9. Kaarsen altijd in een niet-brandbare kandelaar plaatsen;
 10. Kaarsen in glas of kandelaar die ’s avonds aan moeten blijven altijd op een schoteltje met water zetten;
 11. Geen kaarsen onder of in de kerstboom aansteken;
 12. Wees voorzichtig bij het afsteken van vuurwerk. De instructies goed lezen voordat vuurwerk wordt afgestoken;
 13. Nooit op bed roken;
 14. Geen (smeulende) sigarettenpeuk op tapijt, in vuilnisbak of op dor gras gooien;
 15. Lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen houden;
 16. Geen benzine, verf, verfverdunner, gas, kerosine, “sternolights” e.d. in huis bewaren. Zorg dat deze materialen buiten op een veilige plek bewaard zijn.
 17. Geen rommel op de huisvloer;
 18. Geen gasflessen binnen plaatsen of installeren;
 19. Een stopcontact of de elektriciteitinstallatie niet overbelasten;
 20. Bij gebruik van een verlengsnoer daar slechts maar één apparaat op aansluiten. Bij gebruik van een “zwaar” verlengsnoer, maximaal twee apparaten op aansluiten afhankelijk van het type apparaat;
 21. Elektrische installatie controleren en ervoor zorgdragen dat het in goede staat verkeert;
 22. Het gebruik van een verlengsnoer onder het tapijt vermijden, het kan onder het tapijt stuk gaan en gaan branden;
 23. Niet roken of andere rookwaar aansteken bij of in de buurt van benzinepompen en gasbedrijf;
 24. Geen plastic slangen gebruiken voor de aansluiting van gasfornuis en oven. Gebruik koperen, stalen buizen of speciale rubberen slangen;
 25. Kinderen geen toaster of magnetronoven zonder toezicht laten gebruiken;
 26. Bij het winkelen, nagaan of er voldoende (nood)uitgangen zijn in winkels en andere gebouwen. Bij het verblijf in een hotel, pension of appartement nagaan waar de nooduitgangen zijn en het vluchtplan goed bestuderen en onthouden;
 27. Bij thuiskomst met drank op; niet gaan koken of eten opwarmen.

Terug naar preventie

Brandpreventie in de keuken

Uit onderzoek is gebleken dat brand meestal in de keuken ontstaat, omdat juist in deze ruimte veel bronnen zijn die brand kunnen veroorzaken.

Voor kleine kinderen is de keuken de gevaarlijkste plek in huis. Als er geen maatregels worden getroffen kunnen zij brandwonden oplopen en een elektrische schok krijgen met zelfs dodelijke afloop.

Om brand in de keuken te voorkomen moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 1. Voorkom dat vet zich ophoopt op het fornuis, kookplaat of oven. Als vet heet wordt gaat het namelijk branden;
 2. Laat nooit een frituurpan met vet op het fornuis. Een brand kan binnen enkele seconden ontstaan. Na het koken laat geen pan met heet vet op het fornuis, kookplaat of op het aanrecht. Kinderen kunnen bij de pan komen en zich hierdoor verbranden. Gelijk na gebruik heet vet weggooien. Als om de één of andere reden dit niet mogelijk is dan bewaren in de oven of een plaats waar een kind niet bij kan;
 3. Zorg dat de handgreep van de bakpan of pan naar binnen op het fornuis of koolplaat is gedraaid. Dit is om te voorkomen dat een kind de handgreep beet pakt en de inhoud over zich heen kan krijgen;
 4. Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Als het niet anders kan, beperk dan het aantal, dat hierop aangesloten worden. De draad kan heet worden en door een vonk kan brand ontstaan. Gebruik een veilige en daarvoor geschikte verlengsnoer voor elektrische apparaten die veel energie gebruiken. Laat altijd draden en bedradingen door een vakman repareren. Probeer nooit zelf reparaties te verrichten door bijvoorbeeld een zwart plakband te gebruiken;
 5. Bij het koken nooit wijde kleding met lange mouwen dragen. Het dragen van nylon kleding is gevaarlijk doordat deze stof heel snel vlam kan vatten;
 6. Bij het aansteken van de branders van oven of fornuis: altijd eerst de lucifer aansteken daarna het gas aanzetten. Om gaslekkage op te sporen moet de buis met water en zeep ingesmeerd worden, ontstaan er zeepbellen dan is dat een aanduiding dat er een lekkage is. Sluit meteen de gastoevoer af en de gasfles dichtdraaien. Neem gelijk contact op met Arugas N.V.;
 7. Plaats nooit vlambare materialen zoals papier, en plastic dicht bij een warmtebron (fornuis, kookplaat, oven, elektrische apparaten en dergelijke). Dit geldt ook voor het ophangen van gordijnen en schorten;
 8. Nooit etenswaren in een kast bewaren die direct boven het fornuis of kookplaat geplaatst is. Een kind zou kunnen proberen op het fornuis te klimmen om zo bij het eten te komen;
 9. Zorg voor een brandblusapparaat in de keuken.

Brand in een frituurpan nooit met water proberen te blussen. Deksel er op of met een natte doek afdekken!

Terug naar preventie

Brandpreventie in de slaapkamer.

Vaak ontstaat er brand als de bewoners in slaap zijn. Voor de tijd dat de rooklucht hen wakker maakt is het meestal al te laat om nog te kunnen ontsnappen.
Een rookdetector is essentieel. Iedereen heeft dan, indien er brand is, de tijd om tijdig het pand te verlaten. Deze rookdetectors kunnen zowel binnen als buiten de slaapkamers worden geplaatst.

In geval van brand in de slaapkamer hierbij een aantal tips:

 1. Gesloten deuren bieden vaak bescherming tegen rook en vuur zowel binnen als buiten de slaapkamer. Als ’s avonds gewoonlijk de slaapkamerdeuren gesloten zijn, dan is het raadzaam om de rookmelder buiten de slaapkamer te plaatsen. Immers bij brand kan de rook, door de gesloten deur, de rookmelder in de slaapkamer niet of te laat bereiken;
 2. Als het huis uit één verdieping bestaat dan moet de rookdetector op de gang naast de slaapkamers worden geplaatst.
  Als het huis uit twee verdiepingen bestaat dan moet de rookdetector naast de trap dicht bij de slaapkamers worden geplaatst. Bij het plaatsen van een rookdetector moet deze geplaatst worden tussen de slaapkamers en de rest van het huis maar altijd dicht bij de slaapkamers. Opgemerkt moet worden dat bij brand, de rook en niet de vlammen de doodsoorzaak is. Het is bekend dat wereldwijd 80% van personen bij brand stikken;
 3. Rook stijgt. Het verlaten van de slaapkamer naar de dichtstbijzijnde uitgang moet op de knieën gebeuren;
 4. Bij het wakker worden door rooklucht, de deur aftasten en voel of deze warm of heet is. Als het heet aanvoelt, in geen geval deze deur gebruiken maar probeer de slaapkamer via een raam te verlaten. Als het raam ingeslagen moet worden, doen!
  Lukt het niet de slaapkamer te verlaten dan alle spleten van de deur met dekens of lakens afdekken. Dit om te voorkomen dat rook de kamer binnendringt.
  Wacht op hulp om de slaapkamer te kunnen verlaten. Eventueel lawaai maken;
 5. Nooit en te nimmer roken in bed.

Terug naar preventie

Brandpreventie in de woonkamer

Vaak ontstaat brand in huis doordat een roker niet voorzichtig genoeg is geweest. Als er een roker is in de familie zorg er dan voor dat hij of zij een diepe asbak met wijde rand gebruikt. Deze asbak moet op een tafel staan en niet in de hand of op schoot liggen. Zorg, vóór het naar bed gaan, dat alle rookwaren zijn uitgemaakt.

Tips voor het voorkomen van brand in de woonkamer.

 1. Als een roker een brandende sigaret op een stoel of sofa heeft laat vallen dan gelijk opstaan, de sigaret zoeken en doven;
 2. Kijk uit met roken bij het drinken, slaperig zijn en bij het innemen van medicijnen waarbij roken verboden is. Roken op bed en of op een rust- of schommelstoel is gevaarlijk;
 3. Gestoffeerde meubels: De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat stoelen en banken gestoffeerd zijn met materialen die zeer brandbaar zijn. Ook stoffen en materialen die worden gebruikt als vulling (foam) voor kussens en meubels, kunnen bij brand gevaarlijke gassen veroorzaken. Al zijn bijvoorbeeld de vlammen niet zichtbaar kan de rook koolmonoxide bevatten. Dit gevaarlijke gas is levensgevaarlijk voor de mens en kan zwaar blijvend letsel veroorzaken.

Neem de volgende voorzorgsmaatregels.

 • Zet alle gestoffeerde meubels ver van het fornuis of andere warmtebronnen;
 • houd rekening met de vluchtroute van de bewoners bij het plaatsen van meubels. Geen zware meubels op de vluchtroute plaatsen. In een donkere ruimte vol rook wil niemand tijdens de vlucht naar buiten, struikelen of vallen;
 • vraag rokers thuis om niet te roken op gestoffeerde meubels als ze alcoholische drank en of medicijnen gebruiken.

Terug naar preventie

Brandpreventie in de garage en/of washok

Gooi alle oude kranten, kartonnen dozen en dergelijke weg als ze niet meer worden gebruikt. Andere nog te gebruiken voorwerpen op een geordende wijze bewaren. Een opgeruimde en nette garage en washok vergemakkelijkt het werk van de brandweer om snel bij de brand te komen. Door het worstelen met allerlei spullen die in de weg staan, gaat kostbare tijd verloren.

Een aantal tips om in de garage en/of washok brand te voorkomen.

 1. Oude lappen doordrenkt met olie die niet meer gebruikt worden weggooien. Anders bewaar het in een blik dat goed afgesloten wordt;
 2. De geiser ver van de muur en plafond plaatsen;
 3. Bewaar kranten en tijdschriften op een koele en droge plek, minstens 1 meter van welke warmtebron dan ook;
 4. Houd alle materialen die brand kunnen veroorzaken ver van de wasmachine en droger. Laat nooit synthetisch materiaal, plastic, rubber of schuimrubber langer dan noodzakelijk in de droger;
 5. Heeft de garage een elektrische deur dan eerst de deur openmaken dan pas de auto starten en wegrijden.

Terug naar preventie

Brandpreventie tijdens de kerstperiode en Oud & Nieuw

Kersttijd is een feestperiode met veel vreugde maar kan ook, helaas, veranderen in een tragedie. Er zijn jammer genoeg voorbeelden te over van ongelukken. Uit statistieken blijkt dat juist gedurende de kerstperiode er een aanzienlijke toename is van brandgevallen. In vele gevallen is men in een feeststemming en worden de basisregels ter voorkoming van brand niet in acht genomen.
Als deze aanbevelingen in acht worden genomen zullen u en uw familie de feestdagen in ieder geval veilig doorbrengen. Volg de hiervoor genoemde instructies stipt.

Tips om tijdens de kersttijd brand te voorkomen:

 1. Nooit elektrische lichtjes in een metalen kerstboom plaatsen, dit kan een elektrische schokken veroorzaken;
 2. Controleer de kerstboom regelmatig, in het bijzonder de takken die bruin worden en die te dicht bij de lichtjes zijn. Indien noodzakelijk de lichtjes verzetten zodat ze de takken niet raken. Als de kerstboom veel naalden begint te verliezen, is het tijd om de boom te verwijderen;
 3. Bij het kopen van een kerstboom opletten dat het vers is. Schud de boom licht een paar keer op de vloer, als de naalden afvallen dan is de boom droog. Aankoop van een dergelijke bom wordt afgeraden;
 4. Grote kerstbomen vastbinden aan het plafond of muur met stevige draad of touw.
 5. Gebruik brandveilige versiering. NOOIT versieringen van papier of van stof gebruiken;
 6. Laat geen kerstverlichting branden als er niemand thuis is of als iedereen slaapt;
 7. Kunststof boom moet gemaakt zijn van brandvrij materiaal. De boom ver van een warmtebron houden;
 8. Controleer regelmatig de feestverlichting zowel binnen als buitenshuis. De bedrading kan versleten zijn, de houders stuk of de aansluitingen kunnen los zitten;
 9. Niet teveel feestverlichting op één contactpunt aansluiten. In de gebruiksaanwijzing van de verlichting wordt het aantal aangegeven dat zonder gevaar aangesloten kan worden per punt/contactdoos;
 10. Gebruik voor de buitenverlichting alleen verlichting die daarvoor geschikt is. Na de feestdagen deze verlichting weghalen en bewaren;
 11. Laat nooit een elektrische speelgoedtrein onder de kerstboom rijden. De vonken die uit de rails komen kunnen brand veroorzaken.

Ondanks de intensieve jaarlijkse voorlichtingscampagne van de brandweer Aruba ten aanzien van het gebruik van vuurwerk raken elk jaar weer veel volwassenen en kinderen gewond tot zwaar gewond door het onjuist gebruik.

Het gebruik of verkeerd gebruik van vuurwerk kan een plotselinge explosie veroorzaken met als gevolg dat de gebruiker of omstanders ernstige brandwonden oplopen.

Vuurwerk kan ook brand veroorzaken, zeker als het terecht komt op dor gras. Een klassiek voorbeeld is het gras bij de Bubaliplas.

Een aantal adviezen voor het gebruik van vuurwerk: 

 1. Sta niet toe dat kinderen vuurwerk kopen en/of afsteken;
 2. Is de lont van het vuurwerk te kort (geworden) steek het dan niet aan;
 3. Gebruik voor het aansteken van vuurwerk, een speciale aansteekstok of een sigaret. Nooit vuurwerk met een lucifer aansteken;
 4. “Vuurpijlen” altijd in een fles gevuld met zand plaatsen. De fles kan ook voor de helft in de grond ingegraven worden;
 5. Geen vuurwerk in zakken van kleding bewaren. Vuurwerk in een metalen doos bewaren;
 6. Geen vuurwerk op mens of dier gooien. Ze kunnen schrikken en wat erger is ze kunnen gewond raken;
 7. Met de jaarwisseling, ramen en deuren sluiten voor het geval afgestoken vuurwerk (door u zelf of buren) via ramen en deuren in huis terechtkomt;
 8. Met diverse soorten siervuurwerk moet u extra uitkijken omdat ze van richting veranderen en in uw richting of in de richting van open ramen en deuren van uw huis kunnen schieten;
 9. Alleen volwassenen vuurwerk laten afsteken. Kinderen moeten op een veilige afstand blijven. Onder geen voorwaarde mag een volwassene die onder invloed is van alcohol en/of verdovende middelen vuurwerk afsteken;
 10. Bij het afsteken van vuurpijlen of “pagara”, zo snel mogelijk nadat deze zijn afgestoken, naar een veilige plek lopen. Blijf bijvoorbeeld achter een muur staan toekijken.

Terug naar preventie

Barbecue

In de weekends en op speciale feestdagen genieten mensen van de gezelligheid rond een heerlijke barbecue thuis, in de tuin. Helaas is barbecuen niet zonder gevaar.

Om veilig te barbecuen, moet het barbecuerooster minstens op drie (3) meter afstand van elk raam en van licht ontvlambare vloeistoffen komen te staan. Het Barbecuerooster moet stevig en op een koele plek staan.

Er zijn diverse typen barbecueroosters zo zijn er die op (propaan) gas of met houtskool werken.

Barbecueovens die op (propaan) gas werken zijn veilig. Kijk wel uit bij het bewegen, vullen en aansluiten van de gasfles. Om de aansluiting tussen de oven en de gasfles te controleren gaat u als volgt te werk.

 • Vul een glas met water en afwasmiddel;
 • draai de kraan van de gastoevoer open;
 • giet een beetje van het water met afwasmiddel over de aansluiting en de gasleiding.;
 • ontstaat er schuim dan is er een lekkage.

Andere voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden zijn:

 1. Lees de gebruiksaanwijzingen goed;
 2. Voor het aansteken, deksel openmaken;
 3. Na het opendraaien van de gastoevoer, het barbecuerooster gelijk aansteken;
 4. Een lege gasfles nooit liggend bewaren maar overeind laten staan;
 5. Indien de fles roestig is of als de fles beschadigd is deze vervangen;
 6. Nooit een gasfles binnenshuis plaatsen. In een gesloten ruimte kan bij lekkage het gas niet ontsnappen;
 7. Zet een gasfles altijd op een koele en goed geventileerde plek.

Houtskool is wat moeilijker om aan te steken. Daarom gooien veel mensen benzine of kerosine op het houtskool. Dit is echter af te raden. Gebruik alleen de daarvoor geschikte vloeistof. Vóór gebruik de gebruiksaanwijzingen goed lezen. Laat de vloeistof minstens vijf minuten intrekken.

Andere voorzorgsmaatregelen zijn:

 1. Nooit vloeistof op het vuur gooien. Er kan een steekvlam ontstaan en het blik vat dan vuur;
 2. Altijd een emmer met water naast het barbecuerooster en binnen handbereik neerzetten voor het geval het vuur te groot wordt;
 3. Laat de rest van het houtskool in het midden van het rooster. Sluit het deksel en laat het de hele nacht afgedekt staan. De volgende dag is alles afgekoeld en kunnen de restanten makkelijk opgeruimd worden. Het vuur kan ook op een afstand van drie meter met water gedoofd worden;
 4. Geen restanten van houtskool of as in de vuilnisbak gooien.

Terug naar preventie

Elektrische apparaten

Het elektrische circuit is dusdanig ontworpen dat een zekere belasting op het net gereguleerd wordt. Een toaster, koffiezetapparaat of andere apparaten die veel energie trekken van een overbelaste leiding kunnen brand veroorzaken. Gevallen waarbij elektrische apparaten brand kunnen veroorzaken:

 • Versleten verlengsnoer;
 • te grote zekering;
 • slecht aangelegde elektrische installatie;
 • defecte apparaten;
 • verkeerde bedrading.
 1. Leg nooit een verlengsnoer onder de vloerbedekking, tapijt of achter zware meubel;
 2. Bij regelmatig doorslaan van een zekering of zekeringen, schakel gelijk een elektricien in. Dit moet door een vakman opgelost worden;
 3. Controleer regelmatig de zekeringen. Als ze bijvoorbeeld los zitten kunnen ze oververhit raken. Dit is te merken als de lichten in bepaalde delen van het huis flikkeren of aan een onregelmatig beeld van de televisie;
 4. Elektrische apparaten die veel energie gebruiken controleren of een transformator ingebouwd is;
 5. Een lucifer nooit aansteken om een zekering of de zekeringkast te controleren. Gebruik daarvoor een zaklantaarn;
 6. Geen elektrische apparaten in de badkamer en of afwasbak plaatsen of gebruiken. Geen elektrische draad met natte handen vastpakken of op een natte vloer staan en bijvoorbeeld de stekker van de wasmachine, oven of ijskast in het stopcontact doen;
 7. Sommige elektrische apparaten zoals een televisietoestel hebben ventilatie nodig.
 8. Altijd de elektrische bedrading laten controleren vóór het aansluiten van zware elektrische apparaten;
 9. Probeer nooit zelf de bedrading en snoeren te repareren. Laat dit door een vakman doen.

Terug naar preventie

Het gebruik van lucifers en aansteker

Kleine kinderen weten niet hoe ze met lucifers om moeten gaan toch laten veel ouders lucifers of aansteker achter in een tas, op tafel of op andere plaatsen binnen het bereik van kinderen. Het gebeurt al te vaak dat volwassenen ook niet voorzichtig zijn met lucifers en of aansteker. Gasvulling voor de aansteker is een zeer gevaarlijke vloeistof wees dan voorzichtig bij navullen van aanstekers.

Tips bij het gebruik van lucifer en aansteker:

 1. Geen afgebroken luciferstokjes gebruiken.
 2. Sluit eerst het doosje voordat de lucifer wordt aangestoken. Bij het aansteken van een lucifer dit ver van het gezicht en dat van anderen houden. Ook ver van kleding houden.
 3. Bij het sturen of bij het gebruik van bijvoorbeeld machines en werktuigen geen lucifer aansteken.
 4. Niet roken of aansteker gebruiken in de buurt van benzine of verfverdunner.
 5. Kinderen zijn gefascineerd van vuur en aansteker, aansteker buiten bereik van kinderen houden.
 6. Geen lucifer in de buurt van gevaarlijke stoffen of op een plek met weinig ventilatie bewaren.
 7. Bewaar geen lucifers in een koffer met kleding bewaren.
 8. Veel aanstekers hebben een knopje dat gedrukt moet worden bij aansteken bij het loslaten gaat het dan uit. Anderen gaan niet uit als het dekseltje niet gesloten wordt, controleren of de aansteker goed afgesloten is voordat het in de zak of tas wordt opgeborgen.

Terug naar preventie

Brandbestrijding


Rookmelder | Sprinklersysteem | Brandblusapparaat

Rookmelder

De meeste slachtoffers van branden overlijden omdat zij rook of gevaarlijke gassen hebben ingeademd en in mindere mate aan de gevolgen van de opgelopen brandwonden.

Uit onderzoek is tevens gebleken dat veel slachtoffers in hun slaap verrast zijn met een brand. Een rookdetector die op de juiste wijze is geïnstalleerd en onderhouden wordt is het beste alarm.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van een brand is tweemaal zo groot in gevallen dat een rookdetector ontbrak in huis.

Is er maar één rookmelder in huis, dan is het raadzaam om dit dicht bij de slaapkamers te installeren waar het goed hoorbaar is.

Terug naar brandbestrijding

Sprinklersysteem

Een sproeierinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te blussen dan wel te beheersen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien.

Doordat de sprinklers al bij een beginnende brand in werking treden wordt de brand vaak goed onder controle gehouden en omdat ze zeer lokaal werken wordt de hoeveelheid waterschade beperkt.

Sprinklers hebben in de loop der jaren hun effect meerdere malen bewezen. Op deze manier worden de overlevingskansen drastisch verhoogd. Het is in het verleden vaak voorgekomen dat de sprinklerinstallatie de (beginnende) brand reeds had gedoofd voordat de brandweer ter plekke was.

Terug naar brandbestrijding

Brandblusapparaat

Bij een beginnende brand of in afwachting van de komst van de brandweer kunt u proberen het vuur te doven. U kunt het vuur afdekken met een deken, een deksel of een natte doek, maar let op voor uw handen.

Het is aan te raden om een brandblusapparaat te installeren. Een brandblusapparaat van 6 kg is gemakkelijk hanteerbaar. Het moet geplaatst worden op een plek die altijd bereikbaar is, buiten de keuken maar wel in de onmiddellijke nabijheid van de keuken.

Als u op voorhand weet hoe het apparaat werkt, kunt u er efficiënter een brand mee bestrijden. Met een onderhoudscontract bent u ervan verzekerd dat het in goede staat verkeerd. Laat u goed door de brandweer of leverancier van deze apparaten voorlichten.

Als u niet zeker bent van de oorsprong van de brand en of u kunt de brand niet onder controle krijgen breng dan uzelf en uw familie zo snel mogelijk in veiligheid en bel 911.

Terug naar brandbestrijding


Bij brand

Het is voor uw eigen veiligheid en die van uw familie goed om te weten wat u in geval van brand moet doen en ook wat u moet laten. Als u de tips van de brandweer opvolgt kan de schade door brand beperkt blijven.

De tien geboden bij brand:

 1. Zorg voor een goede brandverzekering voor uw huis en inboedel;
 2. Zorg dat de brand tijdig wordt opgemerkt of ontdekt, dit is mogelijk door één of meer branddetectors in uw huis te installeren;
 3. Blijf kalm, niet in paniek raken. Zorg ervoor dat elke kamer in uw woning een raam heeft van minstens 60X 90 cm, die van binnen te openen is zodat dit raam als nooduitgang gebruikt kan worden;
 4. Bij het installeren van tralies voor de ramen wordt rekening gehouden dat de tralies zodanig geplaatst wordt dat deze van binnenuit te openen of te verwijderen zijn zodat men via deze ramen de woning kan verlaten;
 5. Bel direct de brandweer via 911;
 6. Waarschuw iedereen in huis en breng ze naar een veilig onderkomen;
 7. Probeer de brand te blussen zonder zelf gevaar te lopen;
 8. Lukt het niet de brand te blussen, sluit dan alle deuren en ramen. Hierdoor wordt de toevoer van zuurstof beperkt;
 9. Sluit gas en elektriciteit af;
 10. Bij aankomst van de brandweer geef zoveel mogelijk informatie over:
  • Aanwezigheid van mensen en/of een huisdier in de woning of het gebouw;
  • waar de brand begonnen is;
  • of er gevaarlijke en/of chemische stoffen in de woning of gebouw aanwezig zijn (bijvoorbeeld gasflessen).

Terug naar boven