Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Ministerie van Onderwijs en Gezin

Tot het Ministerie van Onderwijs en Gezin behoren de volgende departementen en diensten:

 BLP | BNABTM | CEDEHMDONDW | DPS | EPE | IO IPAOO | UVABLP

Voor het Bureau Leerplicht gelden de volgende contactgegevens:

NaamBureau Leerplicht
AdresSchotlandstraat 49 (Annex)
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297) 588-2259
Telefax(297) 588-2039
E-mail adresleerplicht@ea.aw

 

Terug naar boven 


BNA

Voor de Biblioteca Nacional Aruba gelden de volgende contactgegevens:

NaamBiblioteca Nacional Aruba
AdresG. Madurostraat 13
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)582-1540 /(297)582-1580
Telefax(297)582-5493
E-mail adresbna@setarnet.aw

Terug naar boven


 BTM

Voor het Bureau Traimerdia gelden de volgende contactgegevens:

NaamBureau Traimerdia
AdresCumana 69
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297) 582-8794 of (297) 582-8796
Telefax(297) 583-6506
E-mail adrestraimerdia@hotmail.com

Terug naar boven


CEDEHM Logo CEDEHM (Bureau Vrouwenzaken)


Voor de Centro pa Desaroyo di Hende Muher gelden de volgende contactgegevens:

NaamCentro pa Desaroyo di Hende Muhe (Bureau Vrouwenzaken)
Adres Oranjestraat 28
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)588-1391
Telefax(297)582-7526
E-mail adrescedehm@arubagovernment.com

Centro pa Desaroyo di Hende Muher (CEDEHM -Bureau Vrouwenzaken) werd bij het ministerraad besluit van 27 augustus 2010 in het leven geroepen. Het is een aparte dienst die direct onder de Minister van Onderwijs en Gezin ressorteert.

Doel
CEDEHM stelt zich ten doel om vanuit de achterstandpositie van vrouwen in de samenleving zich op relevante (beleids) terreinen onderzoekend, initiërend, agenda bepalend en voorwaardenscheppend op te stellen.

Het bureau fungeert als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties en als spreekbuis van in het bijzonder de Arubaanse vrouw.

Uitgangspunt:
De emancipatie van de vrouw, gendergelijkheid en gendermainstreaming als enkele van de belangrijkste pilaren voor één duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Taakstelling:
Het bureau heeft tot taak de regering van advies te dienen over alle belangrijke onderwerpen die de positie van de vrouw in de Arubaanse samenleving raken.

Het bureau brengt haar adviezen uit op daartoe strekkend verzoek van één of meer ministers.

Het bureau kan eveneens uit eigen beweging de regering van advies dienen over eerder genoemde onderwerpen, daaraan aanverwante gebieden of aangelegenheden die deze indirect raken.

CEDEHM onderschrijft de algemene emancipatie gedachten die omschreven kan worden als het bevorderen van gelijke rechten, gelijke kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de Arubaanse samenleving voor vrouwen en mannen waaronder begrepen:

 • Het realiseren van gelijke rechten, gelijke kansen en vrijheden voor ieder ongeacht sekse;
 • het scheppen van de juiste economische, culturele en sociale voorwaarden, waarin ieder de mogelijkheid heeft om economisch onafhankelijk te zijn/te worden;
 • het verbeteren van de positie van vrouwen in het publieke en privé domein.

Terug naar boven 


 DONDW

Voor de Directie Onderwijs gelden de volgende contactgegevens:

NaamDirectie Onderwijs 
AdresFrankrijkstraat 3
Eagle
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297)528-3400 
Telefax(297)528-3434
E-mail adresinfo@ea.aw

Voor het Diploma evaluatie gelden de volgende contactgegevens:

NaamDiploma evaluatie
AdresFrankrijkstraat 3
Eagle
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297) 528-3400
Telefax(297) 528-3434
E-mail adresdiploma@ea.aw

Op dit adres zijn tevens de volgende  afdelingen/secties gevestigd:

 • Afdeling Begeleiding; 
 • Afdeling Informatie en Voorlichting
 • Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving;
 • Afdeling Onderzoek en Statistiek;
 • Afdeling Personeel en Organisatie;
 • Afdeling Planning en Beleid;
 • Afdeling Onderwijsfaciliteiten 
 • Afdeling Onderwijsfinanciën; 
 • Afdeling Onderwijspersoneel;

Voor de Studiefaciliteiten en Begeleiding gelden de volgende contactgegevens:

NaamStudiefaciliteiten en begeleiding  
AdresCumana 69 (edificio Codemsa) 1ste verdieping
Mahuma
Aruba, Caribbean Sea  
Telefoonnummer(297) 588-7600 
Telefax(297) 588-7601   
E-mail adresarubalening@ea.aw

Voor de Curriculum Ontwikkeling gelden de volgende contactgegevens:

NaamCurriculum Ontwikkeling
 AdresBelgiëstraat 2
Eagle
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297) 583-8225
Telefax(297) 582-6039
E-mail adres


Voor het Examenbureau gelden de volgende contactgegevens:  

NaamExamenbureau
Adres Belgiëstraat 2
Eagle
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297) 583-8684
Telefax(297) 583-6841
E-mail adresexamen@ea.aw

Voor het Multidisciplinair Centrum gelden de volgende contactgegevens:

NaamMultidisciplinair Centrum (MdC)
Adres Pampoenastraat 14
Dakota 
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297) 582-5859 
Telefax(297) 582-5343
E-mail adres mdc@ea.aw

 

Voor de Projecto ICT / Proyecto Idioma den Enseñansa
Scholing (Educacion pa Adulto)
gelden de volgende contactgegevens: 

NaamProyecto ICT
Proyecto Idioma den Enseñansa
Scholing (Educacion pa Adulto)
AdresCumana 69 (edificio Codemnsa) 
Mahuma
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)582-3360 
Telefax(297)583-8438/(297)588-7291 
E-mail adres 

Voor de Proyecto Idioma & Scol Multilengual gelden de volgende contactgegevens: 

NaamProyecto Idioma & Scol Multilengual  
AdresCumana 69 (edificio Codemnsa) 
Mahuma
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)582-3360 
Telefax(297)583-8438/(297)588-7291 
E-mail adres 

Voor het Task Force Schoolgebouwen gelden de volgende contactgegevens:  

NaamTask Force Schoolgebouwen
Adres Cumana 69 (edificio Codemsa),
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297) 582-1221/ (297) 588-1950 
Telefax(297) 588-1963
E-mail adrestaskforce@ea.aw  

Terug naar boven


DPS

Voor de Dienst Publieke Scholen gelden de volgende contactgegevens:

NaamDienst Publieke Scholen
AdresCumana 69
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297) 528-3333
Telefax(297) 528-1522
E-mail adres 

 

Terug naar boven 


EPE

Voor de Enseñansa pa Empleo gelden de volgende contactgegevens: 

NaamEnseñansa Pa Empleo 
AdresEngelandstraat 33
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297) 582-5662  
Telefax(297) 582-5703
E-mail adres

 

Terug naar boven


IO

Voor de Inspectie Onderwijs gelden de volgende contactgegevens:

NaamInspectie Onderwijs
AdresSchotlandstraat 49
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297) 588-6015
Telefax(297) 528-3315
E-mail adresinspectievanhetonderwijs@ea.aw

Terug naar boven


IPA

Voor de Instituto Pedagogico Arubano gelden de volgende contactgegevens:

NaamInstituto Pedagogico Arubano
AdresIsaac Wagemakerstraat 11
San Nicolaas
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)584-3100
Telefax(297)584-3943
E-mail adres 

Terug naar boven


OO

Voor de Openbaar Onderwijs gelden de volgende contactgegevens:

NaamOpenbaar Onderwijs
AdresCaya G.F. (Betico) Croes 38
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea 
Telefoonnummer(297) 528-3333
Telefax(297) 583-1522  
E-mail adres

Terug naar boven

 


 UVA

Voor de Universiteit van Aruba gelden de volgende contactgegevens:

NaamUniversiteit van Aruba 
AdresJ.E. Irausquinplein 4
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoonnummer(297)582-3901
Telefax(297) 583-1770 
E-mail adresinfo@ua.aw 

Terug naar boven