Toerisme
Klik hier als u toerist bent

Verkiezing 2013
Kiezerslijst

Formulier
Arubahuis

GA-EMA

Papiamento

Directie Progreso Laboral belast met arbeidsmarkt (gearchiveerd)

ORANJESTAD – De recente opgerichte directie Progreso Laboral zal zorgen voor een adequate dienstverlening op de arbeidsmarkt.

Deze directie zal zich pro-actief opstellen om alle belanghebbenden zoveel mogelijk te helpen: de werkzoekende, de werkgever en de overheid. Onder deze directie zullen de volgende afdelingen ressorteren nl. Job Center, Toelating en Manpowerplanning.

Binnenkort zal men een nationale registratie houden van alle werkzoekenden op Aruba. Deze zal plaatsvinden in alle districten. Men wilt zodoende niet alleen een beeld hebben van het aantal werklozen, maar ook de nodige hulp bieden van hoe te solliciteren en hoe men zich moet voorbereiden voor o.a. een sollicitatie gesprek. De registratie is ook bedoeld om diverse instanties te voorzien van de juiste cijfers van de werkloosheid op Aruba zoals de Centrale Bank, Bureau voor de Statistiek en de overheid. Zodoende kan men de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter afstemmen.

Men wilt een vertrouwensrelatie opbouwen tussen de werkzoekende en de werkgever opdat de kandidaten die door de DPL naar de werkgever doorverwezen worden, voldoen aan de eisen van de werkgever en geschikt zijn voor de job.
De uiteindelijke doelstelling is om vijftig procent van de werkzoekenden te plaatsen op de locale arbeidsmarkt.

De DPL zal per 1 augustus officieel gehuisvest zijn te Sero Blanco, naast het kantoor van de Algemeen Pensioenfonds Aruba.