Paspoort

 • Beschrijving

  Het Nederlandse paspoort is een reisdocument. Iedere burger van Aruba die naar het buitenland wenst te reizen moet over een geldig paspoort beschikken. Personen met de Nederlandse nationaliteit die niet ingeschreven staan dienen zich te wenden tot het Kabinet van de Gouverneur.

  Vingerafdruk in paspoort

  Met ingang van 21 september 2009 zijn de paspoorten uitgegeven op Aruba ook voorzien van een vingerafdruk van de eigenaar van het paspoort. De baliemedewerkers hebben een apparaat waarmee zij vier goedgekeurde vingerafdrukken elektronisch opnemen. Tot het moment dat het aangevraagde reisdocument is uitgereikt, worden vingerafdrukken bewaard in de reisdocumentenadministratie. Na de uitreiking worden de vingerafdrukken uit de administratie verwijderd en zijn deze alleen nog in de chip in het paspoort zelf opgeslagen.
  Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

  • Indien het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een paspoort voor vijf jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;
  • In het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een keuze. U wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een paspoort met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;
  • Is er sprake van een permanente beperking kunt u onder bepaalde voorwaarden een paspoort zonder vingerafdrukken krijgen met een geldigheid van 5 jaar.
  • Van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.

  Bijschrijving kind in paspoort van ouders

  Vanaf 26 juni 2012 worden kinderen niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reisdocument hebben. Alle bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 2012 niet meer geldig. Het paspoort zelf blijft wel geldig tot de geldigheidsdatum aangegeven in uw paspoort, u kunt er gewoon mee blijven reizen.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  • Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen;
  • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Aruba en werkelijke woonplaats hier hebben;
  • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Bent u bezit in van de Nederlandse nationaliteit, maar staat niet ingeschreven in het bevolkingsregister dan moet u een paspoort aanvragen bij het Kabinet van de Gouverneur op Aruba.
 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Afdeling Paspoort op afspraak van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

 • Wat moet ik meenemen?

  De volgende bescheiden dienen te worden overlegd bij de aanvraag van een (nieuw) paspoort:

  • het te vervangen paspoort;
  • bij eerste aanvraag: een deugdelijk identiteitsbewijs;
  • indien van toepassing een Koninklijk Besluit of verklaring waaruit blijkt dat men Nederlander is geworden;
  • een recent, goed gelijkende kleuren pasfoto van de aanvrager – richt u zich tot de erkende fotograaf in verband met de strenge richtlijnen waaraan deze pasfoto’s moeten voldoen. Uw pasfoto dient aan de acceptatievoorwaarden te voldoen (zie ook Fotomatrix Model 2007);

  Minderjarigen (Kinderen en jongeren tot 18 jaar)

  • voor minderjarige kinderen moeten  de ouders, de ouder belast met het gezag of de voogd(es), aanwezig zijn om de benodigde toestemming te geven. Het minderjarige kind moet ook aanwezig zijn om gemeten te worden. Tevens moeten de ouders een deugdelijk identiteitsbewijs overleggen.
  • voor toestemming van de voogd dient een voogdijverklaring of verklaring ouderlijk gezag, verkrijgbaar bij de Voogdijraad, te worden overgelegd of een beschikking van de rechter betreffende voogdij of ouderlijk gezag;
  • Bij afwezigheid van een van de gezaghouders of voogd(en) dient een schriftelijke toestemmingsverklaring en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) van de afwezige gezaghouder te worden overlegd. Indien een van de gezagvoerders of voogd(en) in het buitenland verblijft, dient de schriftelijke toestemmingsverklaring en de kopie van het geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs) waarop zijn/haar handtekening staat  vermeld direct te worden gemaild naar: bbsb@aruba.gov.aw .

  Paspoort verloren of gestolen

  • indien uw documenten kwijt of gestolen zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het proces-verbaal dat u van de politie heeft gekregen toen u aangifte deed van verlies of diefstal en een ander geldig identiteitsbewijs (id-kaart of rijbewijs).
  • Hebt u geen ander geldig identiteitsbewijs, maar heeft al eerder een paspoort of id-kaart aangevraagd bij de DBSB, dan kan de DBSB u aan de hand daarvan identificeren. Zo niet, dan dient u met twee getuigen bij de DBSB te verschijnen.
 • Hoe lang duurt het?

  De afgifte van een paspoort duurt maximaal 14 dagen.

 • Wat kost het?

  De kosten voor een paspoort zijn:

  • voor een nationaal paspoort (32 bladzijden): Awg. 160,- voor een paspoort voor personen ouder dan 18 jaar (10 jaar geldig)
  • voor een z.g. zakenpaspoort (64 bladzijden): Awg. 190,- (10 jaar geldig)
  • voor een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar: Afl. 120,- (5 jaar geldig)

  Bij verlies van een paspoort wordt aan de kosten voor het nieuwe paspoort Awg. 150,- aan boeteleges toegevoegd.

  De kosten van het paspoort dienen al bij de aanvraag (dus vooraf) te worden betaald. U wordt verzocht om met gepast geld te betalen.