Personeelsregister (Personeelsopgave en Manpowerplanning)

 • Beschrijving

  Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

  Door middel van deze PR data kan de DAO een beeld vormen van de personeelsomvang en de actieve bedrijven op de arbeidsmarkt. Het Personeelsregister formulier vervangt het Personeelsopgave formulier en het Manpowerplanning formulier van vroeger.
  Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen. De 3 delen zijn:

  • Model 1A huidig personeel per december 2016 (komt overeen met de oude Personeelsopgave);
  • Model 1B de personeelsbehoefte van 2017;
  • Model 1C de personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten (komt overeen met het gedeelte over projecten in Manpowerplanning).

  Indien u meerdere filialen hebt, dient u één formulier in te vullen met alle werknemersgegevens en aan de hand van een cirkel rond het nummer (eerste kolom No. op het formulier) aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

  Het personeelsregister dient u in te leveren gedurende op uiterlijk 31 mei, 2017.

  De uitvoering van artikel 30, tweede lid, van de Arbeidsverordening 2013 is geregeld in het Landsbesluit registers Arbeidsverordening 2013. Artikel 30, tweede lid regelt het model en de verplichting van de werkgever om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Het originele personeelsopgave formulier dient volledig ingevuld te worden. Indien de gevraagde informatie digitaal wordt ingeleverd, moet de originele personeelsopgave erbij worden toegevoegd.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Directie Arbeid en Onderzoek.

  U kunt het formulier en de richtlijnen met de definities van de velden op het formulier ook hier downloaden:

 • Wat moet ik meenemen?

  Volledig ingevuld origineel personeelsregister formulier .
  U kunt het Personeelsregister 2016-2017 ook digitaal opsturen via e-mail arbeidsmarktonderzoek@gmail.com.  

  DAO wenst dat bedrijven het Personeelsregister 2016 – 2017 digitaal opsturen. U wordt daarom vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via bovengenoemd e-mail. Indien u voor deze inleveringmethode kiest, dan wordt u verzocht om de voorpagina van het Personeelsregister formulier in te vullen met uw bedrijfsgegevens en contactgegevens. Deze voorpagina kunt u scannen en ook via e-mail samen met uw Excel-sheet opsturen. De DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2015 – 2016 opsturen alsook een goedkeuring en/of afwijzing. Het is uiteraard ook mogelijk om het formulier in te vullen en een hardkopie bij de balie bij de DAO in te leveren.

 • Hoe lang duurt het?

  Bij het indienen van het personeelsregister  ontvangt u een ontvangstbewijs. De wachtduur voor een ontvangstbewijs is ongeveer 5 minuten.