AB2019No.14

  • AB2019No.14

    (05-03-2019)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 2019 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Turtuga”)

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader