Afkondigingsbladen

 • AB2022No.139

  (25-11-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 november 2022 ter uitvoering van artikel 50, derde lid, onderdeel c, van de Landsverordening toezicht kansspelen (AB 2021 no. 150) (Regeling uitbreiding taken Kansspelautoriteit)

 • AB2022No.140

  (25-11-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2022 tot wijziging van de Regeling kentekenplaten 2023 en 2024 (AB 2022 no. 134)

 • AB2022No.138

  (22-11-2022)

  LANDSBESLUIT van 18 november 2022 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2022, de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2022-I) 

 • AB2022No.136

  (16-11-2022)

  LANDSVERORDENING van 9 november 2022 houdende comptabele voorzieningen ter bekrachtiging en vaststelling van de uitgaven en ontvangsten van het Tourism Product Enhancement Fund voor de dienstjaren 2020 en 2021 

 • AB2022No.137

  (16-11-2022)

  LANDSVERORDENING van 9 november 2022 houdende nadere regels inzake de samenstelling, inrichting en taken van de Raad van Advies (Landsverordening Raad van Advies 2022) 

 • AB2022No.135

  (14-11-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 4 november 2022 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Warawara)

 • AB2022No.133

  (09-11-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 2 november 2022 ter uitvoering van artikel 9a, eerste lid, van de Landsverordening beperking tabaksproducten en aanverwante producten (AB 2016 no. 44) (Landsbesluit bestuurlijke handhaving beperking tabaksproducten)

 • AB2022No.134

  (09-11-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 november 2022 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling kentekenplaten 2023 en 2024)

 • AB2022No.132

  (10-10-2022)

  LANDSVERORDENING van 30 september 2022 tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2022

 • AB2022No.131

  (04-10-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 september 2022 ter uitvoering van artikel 25, derde lid, onderdelen a en b, artikel 26, vijfde lid, artikel 27, eerste en vijfde lid en artikel 28 van het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no. 34) (Regeling bewijzen van bevoegdheid luchtverkeersleiders) 

 • AB2022No.130

  (28-09-2022)

  LANDSBESLUIT van 23 september 2022 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,-

 • AB2022No.129

  (28-09-2022)

  LANDSBESLUIT van 11 augustus 2022 no. 1, houdende de inwerkingtreding van artikel 50, derde lid, onderdeel c, van de Landsverordening toezicht kansspelen (AB 2021 no. 150) 

 • AB2022No.127

  (13-09-2022)

  LANDSBESLUIT van 6 september 2022 no. 4, houdende de inwerkingtreding van het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no. 34) 

 • AB2022No.128

  (13-09-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 augustus 2022 tot wijziging van het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no. 34) (aanpassing leeftijd piloten en medische keuringen) 

 • AB2022No.126

  (08-09-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 september 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXIX)

 • AB2022No.125

  (05-09-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 september 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXVIII)

 • AB2022No.123

  (05-09-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 september 2021 tot wijziging van het Landsbesluit burgerlijke stand (AB 2002 no. 30)

 • AB2022No.124

  (02-09-2022)

  MINISTERIËLE REGELING 2 september 2022 van ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXVII) 

 • Lijst afkondigingsbladen 2021

  (31-08-2022)
 • AB2022No.121

  (30-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXVI) 

 • AB2022No.118

  (30-08-2022)

  BESLUIT van 10 maart 2022 tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 

 • Ab2022No.119

  (30-08-2022)

  BESLUIT van 17 mei 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 10 maart 2022 tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 (Stb. 2022, 115) 

 • AB2022No.120

  (30-08-2022)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juli 2022, nr. IENW/BSK-2022/154091, houdende wijziging van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen in verband met wijzigingen als gevolg van internationale verplichtingen en andere actualisaties.

 • AB2022No.122

  (30-08-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 augustus 2022 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening beperking tabaksproducten en aanverwante producten (AB 2016 no. 44) 

 • AB2022No.117

  (26-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXV) 

 • AB2022No.116

  (24-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXIV) 

 • AB2022No.115

  (19-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXIII) 

 • AB2022No.114

  (19-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 augustus 2022 houdende regels met betrekking tot de rubricering van overheidsbescheiden dat bijzondere gegevens bevatten en de wijze van opslag van dit bescheiden (Regeling rubriceren en opslag bijzondere gegevens) 

 • AB2022No.113

  (19-08-2022)

  MINISTERIЁLE REGELING van 17 augustus 2012 tot het vaststellen van regels ten aanzien van de vluchtadviseur (Regeling vluchtadviseurs)

 • AB2022No.112

  (18-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXII) 

 • AB2022No.111

  (15-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LXI)

 • AB2022No.096

  (14-08-2022)

  LANDSVERORDENING van 7 juli 2022 tot wijziging van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38) (redactionele verbeteringen)

 • AB2022No.110

  (12-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LX)

 • AB2022No.109

  (09-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 LIX)

 • AB2022No.108

  (05-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LVIII)

 • AB2022No.107

  (03-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 LVII) 

 • AB2022No.104

  (01-08-2022)

  LANDSBESLUIT van 25 juli 2022 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 20.000.000,-

 • AB2022No.105

  (01-08-2022)

  LANDSVERORDENING van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies)

 • AB2022No.106

  (29-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LVI)

 • AB2022No.103

  (28-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LV)

 • AB2022No.102

  (25-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LIV)

 • AB2022No.101

  (22-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LIII)

 • AB2022No.100

  (19-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LII) 

 • AB2022No.098

  (19-07-2022)

  LANDSVERORDENING van 12 juli 2022 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun in de vorm van een loontoelage aan werknemers en zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-pandemie geen of een zeer beperkt loon respectievelijk geen of een zeer beperkt inkomen genieten (Landsverordening tijdelijke FASE)

 • AB2022No.099

  (19-07-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 juli 2022 tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) in verband met de inperking van de aanspraak van verzekerden op geneesmiddelen ten laste van het Algemeen Fonds Ziektekosten

 • AB2022No.097

  (15-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LI)

 • AB2022No.095

  (14-07-2022)

  LANDSVERORDENING van 7 juli 2022 tot wijziging van de Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14) (herformulering definitie carnavalsmaandag)

 • AB2022No.093

  (08-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLIX) 

 • AB2022No.092

  (07-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLVIII)

 • AB2022No.091

  (05-07-2022)

  LANDSVERORDENING van 4 juli 2022 houdende regels inzake de normering van bezoldigingen, salarissen en daarmee samenhangende vergoedingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)

 • AB2022No.090

  (04-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLVII)

 • AB2022No.089

  (01-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLVI)

 • AB2022No.088

  (28-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLV)

 • AB2022No.087

  (24-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLIV)

 • AB2022No.086

  (22-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLIII)

 • AB2022No.085

  (17-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLII) 

 • AB2022No.084

  (16-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLI)

 • AB2022No.079

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 9 juni 2022 tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5) 

 • AB2022No.080

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 tot wijziging van de Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91) 

 • AB2022No.081

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021 no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) 

 • AB2022No.083

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 houdende regels inzake het toezicht op het aanbieden van consumentenkrediet, alsmede tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) en de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) (Landsverordening regeling consumentenkrediet)

 • AB2022No.082

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 houdende nieuwe bepalingen ter zake van het bouwen en slopen van bouwwerken (Bouw- en sloopverordening) 

 • AB2022No.077

  (13-06-2022)

  LANDSBESLUIT van 9 juni 2021 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2022No.078

  (13-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XL)

 • AB2022No.076

  (10-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 10 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXIX)

 • AB2022No.075

  (07-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXVIII)

 • AB2022No.074

  (03-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXVII)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archief
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties