Afkondigingsbladen

 • AB2021No.194

  (07-12-2021)

  BESLUIT van 24 november 2021 nr. 2021002330, houdende vaststelling van een onderscheidingsvlag voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia en haar zusters

 • AB2021No.193

  (06-12-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 december 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXXII)

 • AB2021No.192

  (03-12-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 december 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXXI)

 • AB2021No.191

  (30-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXX)

 • Ab2021No.190

  (26-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXIX) 

 • AB2021No.187

  (26-11-2021)

  LANDSVERORDENING van 8 november 2021 houdende goedkeuring van een nieuw reglement van orde voor de ministerraad

 • AB2021No.189

  (24-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXVIII)

 • AB2021No.186

  (19-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXVII)

 • AB2021No.185

  (18-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXV)

 • AB2021No.182

  (18-11-2021)

  LANDSVERORDENING van 8 november 2021 tot wijziging van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (invoering bestuurlijke handhaving)

 • AB2021No.184

  (18-11-2021)

  LANDSBESLUIT van 15 november 2021 no. 1, ter uitvoering van de artikel 2 van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2021-II) 

 • AB2021No.183

  (18-11-2021)

  LANDSVERORDENING van 8 november 2021 tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44)

 • AB2021No.181

  (15-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXV)

 • AB2021No.180

  (12-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXIV)

 • AB2021No.179

  (09-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXIII)

 • AB2021No.176

  (09-11-2021)

  LANDSVERORDENING van 29 september 2021 tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2021LANDSVERORDENING van 29 september 2021 tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2021

 • AB2021No.177

  (09-11-2021)

  LANDSVERORDENING van 29 september 2021 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2021

 • AB2021No.178

  (05-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXII)

 • AB2021No.175

  (03-11-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 november 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXI)

 • AB2021No.174

  (29-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 oktober 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCX)

 • AB2021No.173

  (28-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 oktober 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCIX)

 • AB2021No.171

  (27-10-2021)

  BESLUIT van 28 september 2021 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

 • AB2021No.172

  (25-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 oktober 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCVIII)

 • AB2021No.170

  (22-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 oktober 2021 ter uitvoering van de artike[1]len 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling be[1]strijding COVID-19 CCVII)

 • AB2021No.168

  (20-10-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 11 oktober 2021 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57) en het Retributie- en legesbesluit Korps Politie Aruba 2002 (AB 2003 no. 4)

 • AB2021No.166

  (20-10-2021)

  LANDSBESLUIT van 30 september 2021 no. 13, houdende de benoeming van de heer R.A. Kamperveen tot Ondervoorzitter van de Staten van Aruba voor het resterende zittingsjaar 2021-2022

 • AB2021No.169

  (19-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 oktober 2021 ter uitvoering van de artike[1]len 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling be[1]strijding COVID-19 CCVI)

 • AB2021No.167

  (15-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 oktober 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCV)

 • AB2021No.165

  (13-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 oktober 2021 ter uitvoering van de artike[1]len 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling be[1]strijding COVID-19 CCIV)

 • AB2021No.163

  (11-10-2021)

  LANDSVERORDENING van 1 oktober 2021 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2021

 • AB2021No.164

  (08-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 oktober 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCIII)

 • AB2021No.162

  (07-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 oktober 2021 ter uitvoering van de artike[1]len 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling be[1]strijding COVID-19 CCII)

 • AB2021No.161

  (04-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 oktober 2021 ter uitvoering van de artike[1]len 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling be[1]strijding COVID-19 CCI)

 • AB2021No.160

  (01-10-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 oktober 2021 ter uitvoering van de artike[1]len 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling be[1]strijding COVID-19 CC)

 • AB2021No.159

  (28-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 september 2021 ter uitvoering van de ar[1]tikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCIX)

 • AB2021No.158

  (24-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 september 2021 ter uitvoering van de ar[1]tikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCVIII)

 • AB2021No.155

  (22-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 september 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCVII)

 • AB2021No.154

  (17-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 september 2021 ter uitvoering van de ar-tikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCVI)

 • AB2021No.153

  (17-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 september 2021 ter uitvoering van de artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF)

 • AB2021No.152

  (16-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 september 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCV)

 • AB2021No.150

  (15-09-2021)

  LANDSVERORDENING van 10 september 2021 houdende regels met betrekking tot het toezicht op de aanbieding en de exploitatie van kansspelen en tot instelling in dit kader van een toezichthoudend orgaan, Kansspelautoriteit genaamd (Landsverordening toezicht kansspelen)

 • AB2021No.151

  (14-09-2021)

  LANDSBESLUIT van 1 september 2021 no. 9 ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2021-I)

 • AB2021No.149

  (13-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 september 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCIV)

 • AB2021No.148

  (10-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 10 september 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCIII)

 • AB2021No.139

  (10-09-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 september 2021 tot wijziging van het Landsbesluit gezagsregisters (AB 2002 no. 22)

 • AB2021No.146

  (07-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 september 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCII)

 • AB2021No.147

  (07-09-2021)

  LANDSBESLUIT van 7 september 2021 no. 1, houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 27 augustus 2021 (AB 2021 no. 143) tot wijziging van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorisme-financiering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no. 39) (algehele herziening AML/CFT-wetgeving)

 • AB2021No.145

  (06-09-2021)

  Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 31 augustus 2021, nr. IENW/BSK-2021/222344, van wijzigingen van twee regionale Codes betreffende de veiligheid van schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied

 • AB2021No.144

  (03-09-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 september 2021 ter uitvoering van de arti-kelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCI)

 • AB2021No.141

  (02-09-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 augustus 2021 ter uitvoering van artikel 2 van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit Iran)

 • AB2021No.143

  (02-09-2021)

  LANDSVERORDENING van 27 augustus 2021 tot wijziging van de Lands-verordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24), de Landsverordening meld-plicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht effectenverkeer (AB 2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no. 39) (algehele herzie-ning AML/CFT-wetgeving)

 • AB2021No.137

  (31-08-2021)

  Bekendmaking in het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba op grond van artikel 1, eerste en tweede lid, van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen (AB 1986 no. 1), jo. artikel III, vierde lid, van de Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba) (AB 2016 no. 51, zoals gewijzigd).

 • AB2021No.136

  (30-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 augustus 2021 ter uitvoering van de arti-kelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXIX)

 • AB2021No.135

  (27-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 27 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXVIII)

 • AB2021No.134

  (24-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 augustus 2021 ter uitvoering van de arti-kelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXVII)

 • AB2021No.133

  (21-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXVI)

 • AB2021No.132

  (20-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 20 augustus 2021 ter uitvoering van de arti-kelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXV)

 • AB2021No.131

  (18-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXIV) 

 • AB2021No.130

  (13-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXIII) 

 • AB2021No.129

  (12-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 12 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXII)

 • AB2021No.128

  (09-08-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXI)

 • AB2021No.126

  (09-08-2021)

  REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juli 2021, nr. 2021-0000374855, houdende de wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen en de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) en enkele technische verbeteringen

 • AB2021No.117A

  (06-08-2021)

  VERBETERBLAD

  Besluit van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188)

  VERBETERING

  Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

  B

  Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

  1. In het derde lid wordt «artikel 6, eerste lid, onderdelen a tot en met
  d» vervangen door «artikel 6, eerste lid, onderdelen a tot en met e».

 • AB2021No.125

  (06-08-2021)

  LANDSVERORDENING van 30 juli 2021 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)

 • AB2021No.123

  (31-07-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 juli 2021 ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling  (AB 2006 no. 38) (Landsbesluit Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met Voorschriften 2021)

 • AB2021No.122

  (30-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXVIII)

 • AB2021No.121

  (28-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXVII)

 • AB2021No.116

  (26-07-2021)

  RIJKSWET van 14 juli 2021 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

 • AB2021No.118

  (26-07-2021)

  BESLUIT van 14 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 14 juli 2021 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Stb. 2021, 351) en het besluit van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (Stb. 2021, 352)

 • AB2021No.117

  (26-07-2021)

  BESLUIT van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188)

 • AB2021No.120

  (23-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXVI)

 • AB2021No.119

  (22-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXV)

 • AB2021No.114

  (21-07-2021)

  LANDSBESLUIT van 15 juli 2021 no. 1, houdende de benoeming van de heer E.G.A. Vrolijk tot voorzitter van de Staten van Aruba voor het resterende zittingsjaar 2020-2021

 • AB2021No.115

  (21-07-2021)

  LANDSBESLUIT van 15 juli 2021 no. 2, houdende de benoeming van de heer U.M. Arends tot ondervoorzitter van de Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2020-2021

 • AB2021No.113

  (21-07-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 9 juli 2021 tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) (herstel geneesmiddelenlijst in Bijlage A)

 • AB2021No.112

  (19-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXIV)

 • AB2021No.110

  (19-07-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 7 juli 2021 ter uitvoering van artikel 6c, derde lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no. 115) (vereisten verzoek toestemming toepassing bijzondere inlichtingenmiddelen)

 • AB2021No.111

  (16-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXIII)

 • AB2021No.109

  (13-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXII)

 • AB2021No.107

  (13-07-2021)

  BESLUIT van 27 mei 2021 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

 • AB2021No.108

  (09-07-2021)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 juli 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXI)

 • AB2021No.099

  (18-06-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 juni 2021 tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (toevoeging mogelijkheid unieke QR-codes op stemoproepingskaarten)

 • AB2021No.094

  (11-06-2021)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 juni 2021 tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (uitbreiding stemdistricten en verwerking nieuwe straatnamen)

 • AB2021No.092

  (09-06-2021)

  BESLUIT van 21 mei 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van de Rijkswet van 30 oktober 2019 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archief
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties