Afkondigingsbladen

 • AB2023No.20

  (22-05-2023)

  LANDSBESLUIT van 12 mei 2023 no. 14, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2022, de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2023-I)

 • AB2023No.19

  (11-05-2023)

  LANDSVERORDENING van 2 mei 2023 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun vanwege de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie aan het midden- en kleinbedrijf (Landsverordening tijdelijke MKB-regeling)

 • AB2023No.17

  (05-05-2023)

  ONDERLINGE REGELING als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen)

 • AB2023No.18

  (05-05-2023)

  PROTOCOL op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het geval dat artikel 9, derde lid, Onderlinge regeling samenwerking hervormingen volgens de Nederlandse rechter geen rechtsbescherming biedt aan de Caribische Landen van het Koninkrijk 

 • AB2023No.16

  (26-04-2023)

  LANDSBESLUIT van 17 april 2023 no. 1, houdende de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Mededingingsverordening (AB 2020 no. 103) 

 • AB2023No.14

  (25-04-2023)

  LANDSVERORDENING van 17 april 2023 tot wijziging van de Visserijverordening (AB 1992 no. 116)

 • AB2023No.15

  (25-04-2023)

  LANDSVERORDENING van 18 april 2023 tot intrekking van de Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten (AB 2020 no. 86) 

 • AB2023No.13

  (25-04-2023)

  BESLUIT van 14 maart 2023 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet

 • AB2023No.11

  (28-03-2023)

  LANDSVERORDENING van 24 maart 2023 houdende machtiging van de minister van Toerisme en Volksgezondheid tot het aangaan namens het Land van een overeenkomst van dading met Lee Tofanelli and Associates Inc. 

 • AB2023No.10

  (23-03-2023)

  REGELING van de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken van 20 maart 2023 ter uitvoering van de artikelen 18, tweede lid en 28, tweede lid, van het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (Regeling synthetische trainingsinstrumenten)

 • AB2023No.008

  (21-03-2023)

  LANDSBESLUIT van 7 maart 2023 no. 4, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,-

 • AB2023No.009

  (21-03-2023)

  LANDSVERORDENING van 9 maart 2023 houdende machtiging van de minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling tot het verrichten van een schenking van een bedrag van ten hoogste Afl. 123.000,- aan de stichting Qredits Microfinanciering Nederland, alsmede tot het gedekt verklaren van enkele in het verleden verrichte schenkingen door het Land aan de stichting Qredits Microfinanciering Nederland 

 • AB2023No.007

  (28-02-2023)

  REGELING van de minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling van 27 februari 2023 tot vaststelling van de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor kippeneieren

 • AB2023No.006

  (28-02-2023)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 februari 2023 ter uitvoering artikelen 34, vijfde lid, 34a, tweede lid, en 35, eerste en derde lid, van het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no. 34) (Regeling medische keuringen) 

  Bijlagen:

  AB2023no.6 Bijlage A

  AB2023no.6 Bijlage B

  AB2023no.6 Bijlage C

  AB2023no.6 Bijlage D

 • AB2023No.005

  (14-02-2023)

  LANDSVERORDENING van 9 februari 2023 tot wijziging van de Landsverordening Ombudsman (AB 2020 no. 145) (bepalingen inzake de benoeming en taak van de Ombudsman) 

 • AB2023No.004

  (07-02-2023)

  LANDSVERORDENING van 26 januari 2023 tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023

 • AB2023No.003

  (31-01-2023)

  LANDSVERORDENING van 23 januari 2023 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2023 

 • AB2023N0.002

  (20-01-2023)

  BESLUIT van 12 december 2022, nr. 2022002723, houdende de herbenoeming van de heer J.A. Boekhoudt tot Gouverneur van Aruba

 • Lijst van uitgegeven afkondigingsbladen van Aruba 2022

  (16-01-2023)

  Lijst van uitgegeven afkondigingsbladen van Aruba gedurende het jaar 2022

 • AB2023No.001

  (06-01-2023)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juli 2022, nr. IENW/BSK-2022/154091, houdende wijziging van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen in verband met wijzigingen als gevolg van internationale verplichtingen en andere actualisaties 

 • AB2022No.168

  (29-12-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 december 2022 tot wijziging van het Landsbesluit invoervergunning goederen (AB 1991 no. GT 18) ) (actualisering pakket gereguleerde basisproducten)

 • AB2022No.169

  (29-12-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 december 2022 ter uitvoering van artikel 51, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Landsbesluit doorberekening toezichtskosten niet-financiële dienstverleners LWTF)

 • AB2022No.170

  (29-12-2022)

  LANDSBESLUIT van 29 december 2022 no. 1, ter uitvoering van artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid (AB 2020 no. 108).

 • AB2022No.167

  (27-12-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 december 2022 tot wijziging van de Regeling vergoeding toegang Parke Nacional Arikok 2013 (AB 2013 no. 27) 

 • AB2022No.164

  (22-12-2022)

  BESLUIT van 20 december 2022 no. 5, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,-

 • AB2022No.165

  (22-12-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 21 december 2022 ter uitvoering van artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) (Landsbesluit prestatiebeoordeling overheidspersoneel)

 • AB2022No.166

  (22-12-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 december 2022 tot intrekking van de ministeriële regeling van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (AB 2019 no. 32)

 • AB2022No.161

  (21-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 20 december 2022 houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), alsmede van een aantal belastingverordeningen en andere landsverordeningen in verband met de invoering van het Belastingplan 2023 (Landsverordening Belastingplan 2023)

 • AB2022No.162

  (21-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 20 december 2022 houdende wijziging van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31) en de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120), alsmede houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2012 (AB 2012 no. 59) ter uitvoering van artikel 2, tweede en derde lid, van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31 (accijnsverhoging sigaretten; aanpassing invoerrechten tabak) 

 • AB2022No.163

  (21-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 20 december 2022 tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (invoering renseigneringsverplichting) 

 • AB2022No.160

  (20-12-2022)

  REGELING van de minister van Arbeid, Energie en Integratie van 20 december 2022 tot wijziging van het minimumloon met ingang van 1 januari 2023

 • AB2022No.157

  (19-12-2022)

  LANDSBESLUIT van 12 december 2022 no. 2, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening Raad van Advies 2022 

 • AB2022No.158

  (19-12-2022)

  LANDSBESLUIT van 12 december 2022 no. 1, houdende inwerkingtreding houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies)

 • AB2022No.159

  (19-12-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 december 2022 tot wijziging van het Handelsregisterbesluit (registratie uiteindelijk belanghebbenden) 

 • AB2022No.155

  (13-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 30 november 2022 houdende machtiging van de ministers van Justitie en Sociale Zaken en van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken tot het aangaan namens het Land één of meer huurovereenkomsten met de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba ten behoeve van de langdurige huisvesting van onderdelen van het Korps Politie Aruba, de Cuerpo Especial Arubano, de Inmigracion Aruba, het Bureau City Inspector, en eventueel andere diensten ressorterende onder het ministeries van Justitie en Sociale Zaken en van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken. 

 • AB2022No.151

  (07-12-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 december 2022 tot wijziging van het Landsbesluit personenvervoer (AB 1997 no. GT 4) (nieuw tarievenstelsel kleine autobussen) 

 • AB2022No.147

  (07-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 30 november 2022 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2023

 • AB2022No.150

  (07-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 30 november 2022 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2023

 • AB2022No.148

  (07-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 30 november 2022 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2022 

 • AB2022No.152

  (07-12-2022)

  BESLUIT van 2 november 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk

 • AB2022No.149

  (07-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 30 november 2022 tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2023

 • AB2022No.154

  (07-12-2022)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2022, nr. IENW/BSK-2022/279256, tot wijziging van de Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES in verband met een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling en van de Regeling aanwijzing luchtruim en luchtverkeersdienstverleners BES voor een enkele reparatie

 • AB2022No.153

  (07-12-2022)

  BESLUIT van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 november 2022, nr. IENW/BSK-2022/276318, tot wijziging van het Besluit erkende organisaties Schepenwet in verband met het actualiseren van de erkende organisaties en keuringsinstanties 

 • AB2022No.144

  (05-12-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 november 2022 ter uitvoering van de artikelen 4, tweede en derde lid, 5, derde lid, 8, 10, eerste, vijfde en zesde lid, 12, 13, tweede lid, 14, 15, eerste lid, 16, 17, eerste lid, 18 en 20, vierde lid, van het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaartpersoneel (AB 2019 no. 34) (Regeling bewijzen van bevoegdheid luchtvarenden)

 • AB2022No.145

  (05-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 

 • AB2022No.146

  (05-12-2022)

  LANDSVERORDENING van 23 november 2022 tot wijziging van de Landsverordening van 13 april 2022 (AB 2022 no. 51) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022, de Landsverordening van 13 mei 2022 (AB 2022 no. 65) tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2022 en de Landsverordening van 10 mei 2022 (AB 2022 no. 66) tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2022

 • AB2022No.143

  (02-12-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 december 2022 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) (Prijsregeling kippeneieren december 2022) 

 • AB2022No.134

  (09-11-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 november 2022 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling kentekenplaten 2023 en 2024)

 • Lijst afkondigingsbladen 2021

  (31-08-2022)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archief
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties