Afkondigingsbladen

 • AB2022No.109

  (09-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 LIX)

 • AB2022No.108

  (05-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LVIII)

 • AB2022No.107

  (03-08-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 augustus 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 LVII) 

 • AB2022No.104

  (01-08-2022)

  LANDSBESLUIT van 25 juli 2022 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 20.000.000,-

 • AB2022No.105

  (01-08-2022)

  LANDSVERORDENING van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies)

 • AB2022No.106

  (29-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LVI)

 • AB2022No.103

  (28-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LV)

 • AB2022No.102

  (25-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LIV)

 • AB2022No.101

  (22-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LIII)

 • AB2022No.100

  (19-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 19 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LII) 

 • AB2022No.098

  (19-07-2022)

  LANDSVERORDENING van 12 juli 2022 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun in de vorm van een loontoelage aan werknemers en zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-pandemie geen of een zeer beperkt loon respectievelijk geen of een zeer beperkt inkomen genieten (Landsverordening tijdelijke FASE)

 • AB2022No.099

  (19-07-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 juli 2022 tot wijziging van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) in verband met de inperking van de aanspraak van verzekerden op geneesmiddelen ten laste van het Algemeen Fonds Ziektekosten

 • AB2022No.097

  (15-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 LI)

 • AB2022No.095

  (14-07-2022)

  LANDSVERORDENING van 7 juli 2022 tot wijziging van de Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14) (herformulering definitie carnavalsmaandag)

 • AB2022No.094

  (13-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 L)

 • AB2022No.093

  (08-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLIX) 

 • AB2022No.092

  (07-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLVIII)

 • AB2022No.091

  (05-07-2022)

  LANDSVERORDENING van 4 juli 2022 houdende regels inzake de normering van bezoldigingen, salarissen en daarmee samenhangende vergoedingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Landsverordening normering topinkomens)

 • AB2022No.090

  (04-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLVII)

 • AB2022No.089

  (01-07-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 juli 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLVI)

 • AB2022No.088

  (28-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 28 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLV)

 • AB2022No.087

  (24-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLIV)

 • AB2022No.086

  (22-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLIII)

 • AB2022No.085

  (17-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLII) 

 • AB2022No.084

  (16-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XLI)

 • AB2022No.079

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 9 juni 2022 tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5) 

 • AB2022No.080

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 tot wijziging van de Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91) 

 • AB2022No.081

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021 no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) 

 • AB2022No.083

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 houdende regels inzake het toezicht op het aanbieden van consumentenkrediet, alsmede tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) en de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) (Landsverordening regeling consumentenkrediet)

 • AB2022No.082

  (16-06-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 juni 2022 houdende nieuwe bepalingen ter zake van het bouwen en slopen van bouwwerken (Bouw- en sloopverordening) 

 • AB2022No.077

  (13-06-2022)

  LANDSBESLUIT van 9 juni 2021 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

 • AB2022No.078

  (13-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XL)

 • AB2022No.076

  (10-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 10 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXIX)

 • AB2022No.075

  (07-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 7 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXVIII)

 • AB2022No.074

  (03-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXVII)

 • AB2022No.073

  (01-06-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 juni 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXVI)

 • AB2022No.069

  (25-05-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 mei 2022, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) (Bijzonder besluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. 2022) 

 • AB2022No.071

  (25-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXIV)

 • AB2022No.072

  (25-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXV)

 • AB2022No.070

  (24-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 mei 2022 tot aanwijzing van apenpokken als een infectieziekte in Groep A van de Landsverordening infectieziekten (Regeling Apenpokken) 

 • AB2022No.068

  (23-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 23 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXIII) 

 • AB2022No.067

  (20-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 20 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXII)

 • AB2022No.064

  (20-05-2022)

  LANDSVERORDENING van 10 mei 2022, tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2022

 • AB2022No.066

  (20-05-2022)

  LANDSVERORDENING van 10 mei 2022, tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2022 

 • AB2022No.065

  (20-05-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 mei 2022, tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2022

 • AB2022No.063

  (17-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXXI)

 • AB2022No.062

  (13-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 13 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXX)

 • AB2022No.061

  (11-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXIX)

 • AB2022No.060

  (06-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 6 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXVIII)

 • AB2022No.059

  (05-05-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 mei 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXVII)

 • AB2022No.056

  (29-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXIII)

 • AB2022No.057

  (29-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 29 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXVI) 

 • AB2022No.058

  (29-04-2022)

  LANDSBESLUIT van 29 april 2022 no. 12, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening beperking tabaksproducten (AB 2016 no. 44)

 • AB2022No.055

  (26-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 26 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXIV)

 • AB2022No.054

  (22-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXIII)

 • AB2022No.053

  (22-04-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 8 april 2022, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Yuwana)

 • AB2022No.052

  (20-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 20 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXII)

 • AB2022No.051

  (20-04-2022)

  LANDSVERORDENING van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022

 • AB2022No.049

  (14-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XX)

 • AB2022No.050

  (14-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 14 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XXI)

 • AB2022No.047

  (12-04-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 april 2022 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit territoriale integriteit Oekraïne I)

 • AB2022No.048

  (12-04-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 8 april 2022 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit erkenning Donetsk en Loehansk)

 • AB2022No.046

  (11-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XIX)

 • AB2022No.045

  (08-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 8 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XVIII)

 • AB2022No.044

  (05-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 5 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XVII)

 • AB2022No.043

  (01-04-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 1 april 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XVI)

 • AB2022No.042

  (30-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 30 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XV)

 • AB2022No.041

  (30-03-2022)

  LANDSBESLUIT van 7 maart 2022 no. 1, houdende uitgifte van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 105.000.000,-

 • AB2022No.037

  (28-03-2022)

  REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 maart 2022, nr. Min-BuZa.2022.11544-7, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot vervallen van de visumvrijstelling van onderdanen van de Russische Federatie met een diplomatiek paspoort

 • AB2022No.039

  (28-03-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 maart 2022 tot wijziging van het Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes (AB 2019 no. 47)

 • AB2022No.040

  (25-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XIV) 

 • AB2022No.038

  (24-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 24 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XIII)

 • AB2022No.035

  (21-03-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 maart 2022 tot wijziging van het Landsbesluit identiteitskaarten (AB 2003 no. 82) en het Retributie- en legesbesluit Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57)

 • AB2022No.036

  (21-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 21 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XII)

 • AB2022No.034

  (17-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 17 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 XI)

 • AB2022No.033

  (16-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 X)

 • AB2022No.031

  (09-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 9 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 VIII) 

 • AB2022No.030

  (04-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 4 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 VII)

 • AB2022No.029

  (03-03-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 3 maart 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering- en inreismaatregelen COVID-19 VI)

 • AB2022No.028

  (02-03-2022)

  LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 februari 2022 tot wijziging van het Landsbesluit wettelijke rente (AB 2002 no. 36)

 • AB2022No.026

  (25-02-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 IV)

 • AB2022No.027

  (25-02-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 25 februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 V)  

 • AB2022No.023

  (23-02-2022)

  BESLUIT van 26 november 2021, nr. 2021002347 houdende het ontslag van waarnemend Gouverneur mevrouw Y.V. Lacle-Dirksz van Aruba

 • AB2022No.024

  (23-02-2022)

  BESLUIT van 26 november 2021, nr. 2021002348 houdende de benoeming van de heer Vrolijk tot waarnemend Gouverneur van Aruba

 • AB2022No.025

  (22-02-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 22 februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 III) 

 • AB2022No.022

  (18-02-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 18 februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzonderingen inreismaatregelen COVID-19 II)

 • AB2022No.021

  (16-02-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 16 februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Regeling afzondering en reismaatregelen COVID-19 I)

 • AB2022No.020

  (15-02-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 15 februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXLVII)

 • AB2022No.019

  (11-02-2022)

  MINISTERIËLE REGELING van 11 februari 2022 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CCXLVI)  

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Archief
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties