AB1988No.03

  • AB1988No.03

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (12-01-1988)

    KONINKLIJK BESLUIT van 25 augustus 1987 (Stb. 411), houdende opdracht tot afkondiging in Aruba van het koninklijk besluit van 18 december 1985, Stb 736 tot wijziging van het Schepenbesluit 1965.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties