AB1988No.05

  • AB1988No.05

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (12-01-1988)

    LANDSBESLUIT van 16 december 1987, no. 12, houdende de goedkeuring van het op de bergroting van de Luchthavendienst voor het dienstjaar 1986 onder artikel 301.02 beschikbaargestelde krediet ad. Af.2.500,- voor de aanschaf van een videorecorder en kleuren T.V. over te hevelen naar het jaar dienstjaar 1987.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties