AB1988No.06

  • AB1988No.06

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (22-01-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14-1-1988, ter uitvoering van de artikelen 5, derde lid, 14, tweede lid, 17 en 18 van de Landsverordening schatkistpapier (a.B. 1987,3) (Landsbesluit schatkistpapier).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties