AB1988No.100

  • AB1988No.100

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (07-09-1988)

    LANDSVERORDENING van 5 september 1988, houdende voorzieningen met betrekking  tot de oprichting en de inrichting van de Universiteit van Aruba (Landverordening Universiteit van Aruba).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties