AB1988No.101

  • AB1988No.101

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (08-09-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 september 1988, ter uitvoering van de artikelen 28,30 en 37, eerste lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100). (Landsbesluit onderwijs en examens faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Aruba).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties