AB1988No.102

  • AB1988No.102

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (08-09-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 5 september 1988 ter uitvoering van artikel 42 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100) (Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties