AB1988No.105

  • AB1988No.105

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (12-08-1988)

    LANDSBESLUIT van 27 juli 1988 no. 8, houdende de goedkeuring van het in de begroting van het dienstjaar 1987 onder artikel 06.01.73.00 beschikbaargestelde krediet ad. f. 300.000,- voor reconstructie weg Oranjestad - Tanki Leendert over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder de artikelnummer 06.01.73.00, met de omschrijving "aanleg wegen en riolen".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties