AB1988No.107

  • AB1988No.107

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (19-08-1988)

    MINISTERIELE REGELING van 9 augustus 1988 no. 2 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Landsbesluit keuring en controle lichamelijke en geestelijke geschiktheid van politieambtenaren (AB 1988 no. 62) (Regeling keuringsvereisten politieambtenaren).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties