AB1988No.111

  • AB1988No.111

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (14-09-1988)

    MINISTERIELE BESCHIKKING van 26 augustus 1988, ter uitvoering van artikel 2, derde lid, van het Landsbesluit aanstelling en ontslag buitengewoon agenten van politie (AB 1988 no. 64).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties