AB1988No.115

  • AB1988No.115

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (11-10-1988)

    LANDSBESLUIT van 12 september 1988 no. 10, houdende de benoeming van de heer S.S. Thijsen tot Ondervoorzitter van de Staten voor het zittingsjaar 1988-1989.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties