AB1988No.117

  • AB1988No.117

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (11-10-1988)

    LANDSVERORDENING van 15 september 1988, houdende machtiging tot het garanderen van een geldlening ten name van de Caribbean Satellite Systems N.V. in verband met de bouw van een videostation.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties