AB1988No.11

  • AB1988No.11

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (10-02-1988)

    RIJKSWET van 17 december 1987 (Stb. 599), houdende bepalingen inzake de behandeling van en de beschikking op verzoekschriften om gratie van straffen of maatregelen, opgelegd door instanties belast met de militaire rechtspraak. 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties