AB1988No.124

  • AB1988No.124

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (18-11-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 oktober 1988 regelende de heffing en inning van retributies door de Servicio di Limpieza di Aruba (Retributiebesluit SERLIMAR).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties