Ab1988No.138

  • Ab1988No.138

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (18-11-1988)

    RIJKSWET van 15 september 1988 (Stb 427), houdende goedkeuring van het op 22 maart 1985 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozenlaag (Trb. 1985, 144).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties