AB1988No.13

  • AB1988No.13

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (18-02-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 januari 1988, ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties