AB1988No.142

  • AB1988No.142

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (30-12-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 november 1988 tot heffing en inning van retributies en leges door de havenmeester (Retributie- emn legesbesluit openbare wateren en stranden).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties