AB1988No.144

  • AB1988No.144

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (30-11-1988)

    LANDSBESLUIT, van 29 november 1988 no. 1, bepalende de inwerkingtreding van de landsverordening van 29 november 1988 tot wijziging van de Landsverordening minimumloon (AB 1988 no. 143).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties