AB1988No.146-3

  • AB1988No.146-3

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (16-12-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 december 1988 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de IJkverordening (AB 1987 no. GT 14).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties