AB1988No.147

  • AB1988No.147

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (16-12-1988)

    Ministeriele beschikking van 9 december 1988, houdende wijziging ingaande heden, van het Hoofd van de Dienst Technische Inspecties tot ambtenaar als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid van de Veiligheidsverordening. Het besluit van 28 februari 1985 no.7 wordt ingetrokken.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties