Ab1988No.148

  • Ab1988No.148

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (20-12-1988)

    Landsverordening van 29 november 1988, tot vaststelling van de begroting van Aruba voor het dienstjaar 1988.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties