AB1988No.152

  • AB1988No.152

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (27-12-1988)

    Landsverordening houdende machtiging tot het garanderen van drie leningen ten name van Plantation Bay Beach Resort & Casino N.V. in verband met de uitvoering van het gelijknamige hotelproject.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties