AB1988No.16

  • AB1988No.16

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (10-03-1988)

    MINISTERIELE BESCHIKKING van 22 februari 1988, tot opheffing van de "Coƶrdinatie-commissie Belastingfaciliteiten" (ingaande 29 februari 1988, onder dankzegging voor de door de leden aan den Lande bewezen diensten).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties