AB1988No.17

  • AB1988No.17

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (10-03-1988)

    MINISTERIELE BESCHIKKING van 22 februari 1988 houdende de instelling van een nieuwe commissie, met als taak de verzoeken ter verkrijgen van vrijstelling van belasting, zoals bedoeld in bij lansverordening geregelde gevallen, te behandelen ( Coƶrdinatie-commissie voor Belastingfaciliteiten).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties