AB1988No.18

  • AB1988No.18

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (22-06-1988)

    LANDSVERORDENING van 3 juni 1988, houdende nieuwe regelen ten aanzien van de taak, de bevoegdheid, de organisatie en het beheer van de politie (Landsverordening politie)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties