AB1988No.19

  • AB1988No.19

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (04-03-1988)

    RIJKSWET van 26 november 1987, houdende goedkeuring van het dd. 23 juni 1981 te Genève tot stand gekomen IAO-Verdrag nr. 156 (Verdrag betreffende gelijke kansen en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders; arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid) (Trb. 1981, 244 en Trb. 1982, 101).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties