AB1988No.20

  • AB1988No.20

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (10-03-1988)

    LANDSBESLUIT van 23 februari 1988 no.2, houdende de goedkeuring van het op de begroting van de Direktie der Posterijen voor het dienstjaar 1987, onder artikel 07.01.72.20 beschikbaargestelde krediet tot een totalbedrag van f. 175.000,- voor de uitbreiding postbussen kantoor Oranjestad en vervanging postbussen San Nicolas, over het hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder het artikelnummer 07.01.72.20 met de omschrijving "Gebouwen".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties