AB1988No.21

  • AB1988No.21

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (10-03-1988)

    LANDSBESLUIT van 18 februari 1988 no.8, houdende de goedkeuring van het op de begroting van de Direktie Onderwijs voor het dienstjaar 1987, onder artikel 08.22.74.20 beschikbare krediet ad. f. 12.00,- voor de aanschaf van 1 offset-machine over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 08.22.74.20 met de omschrijving "meubilair en kantoormachines".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties