AB1988No.23

  • AB1988No.23

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (16-03-1988)

    LANDSBESLUIT van 1 maart 1988 no. 10, houdende de goedkeuring van het op de begroting van het Korps Politie Aruba voor het dienstjaar 1987 onder artikel 03.08.74.30 beschikbaargestelde krediet ad f. 9300,- voor de aanschaf van twee teststoelen over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder het artikelnummer 03.08.74.30 met de omschrijving speciaal meubilair.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties