AB1988No.24

  • AB1988No.24

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (16-03-1988)

    LANDSBESLUIT van 29 februari 1988 no.1, houdende de goedkeuring van het op de begroting van de Algemene Dienst voor het dienstjaar 1987, onder artikel 05.06.72.20 beschikbaargestelde krediet ad f. 70.000,- voor afsluiting markthallen en het bouwen van een kantoor voor de marktmeester over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 05.06.72.20.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties