AB1988No.25

  • AB1988No.25

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (08-04-1988)

    RIJKSWET van 17 december 1987 (Stb. 673), houdende goedkeuring van het op 3 maart 1980 te Wenen/New York tot stand gekomen Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal, met Bijlagen (Trb. 1980, 166, en 1988,7).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties