AB1988No.30

  • AB1988No.30

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (31-03-1988)

    LANDSVERORDENING van 31 maart 1988, houdende machtiging tot het garanderen van een geldlening ten name van Beta Hotel Enterprises N.V. in verband met de uitvoering van het Fisherman's Beach Resort project.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties