AB1988No.31

  • AB1988No.31

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (13-04-1988)

    KONINKLIJK BESLUIT van 15 februari 1988 (Stb. 45) tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 november 1984 (Stb. 530), houdende voorschriften ten opzichte van de staatsraad, benoemd op grond van het bepaalde in artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties