AB1988No.33

  • AB1988No.33

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (19-04-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 maart 1988, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Dienst Technische Inspectie (A.B. 1987, 59).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties