Ab1988No.35

  • Ab1988No.35

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (19-04-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 maart 1988, ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening renovatie hotels en aanverwante gelegenheden (A.B. 1987, 92)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties