AB1988No.36

  • AB1988No.36

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (19-04-1988)

    LANDSVERORDENING van 28 maart 1988, tot wijziging van de Landsverordening tot regeling van de positie en bezoldiging, alsmede van de aanspraken op verlof en verlofsbezoldiging, wachtgeld en pensioen van de Griffier van de Staten.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties