AB1988No.39

  • AB1988No.39

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (19-04-1988)

    LANDSBESLUIT van 8 april 1988 no 5, tot het aangaan van een geldlening in de vorm van schatkistpromessen tot een maximum van f. 30.000.000,-.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties