AB1988No.40

  • AB1988No.40

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (14-04-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 april 1988, ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties