AB1988No.41

  • AB1988No.41

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (28-04-1988)

    LANDSBESLUIT van 22 februari 1988 no 3, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1987, onder artikel 03.02.74.20 nog beschikbare krediet ad. f. 2.055,- voor kantoormachines en -meubilair over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 03.02.74.20 met de omschrijving "Kantoormachines en meubilair".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties