AB1988No.42

  • AB1988No.42

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (09-05-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 april 1988, tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende de diensttelefoonaansluiting (Landsbesluit diensttelefoonaansluiting Statenleden).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties