AB1988No.46

  • AB1988No.46

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (25-05-1988)

    RIJKSWET van 13 januari 1988 (Stb. 5), houdende goedkeuring voor de Nederlandse Antillen en Aruba van het op 29 mei 1933 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot het vaststellen van enige éénvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen en het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties