AB1988No.47

  • AB1988No.47

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (25-05-1988)

    RIJKSWET van 23 december 1987 (Stb. 660), houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de Achtste Aanvulling van de Middelen van de Internationale Ontwikkelings Associatie (IDA).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties